Listina základních práv a svobod II

Žáci se věnují čtyřem skupinám práv a svobod,
které obsahuje LZPS.
Po úvodním výkladu pracují žáci skupinově
a individuálně – přiřazují články a odstavce
k jednotlivým právům, případně používají opačný
postup.