Lesy (pralesy) = život na zeměkouli

Žáci pracují samostatně i ve skupinách na řešení tématu
Lesy (pralesy) = život na zeměkouli. V učební jednotce
proběhne motivační film, dramatizace, skupinová práce,
práce s interaktivní tabulí, výroba pralesa z ruliček
toaletního papíru. Žáci si uvědomí důležitost lesů
(stromů) a nebezpečí jejich ubývání.