Krabice od bot

Žáci se na základě příkladů konkrétních situací snaží vcítit do pocitů dítěte, které může být přítomno domácímu násilí, alkoholismu rodičů nebo šikany spolužáka. Navrhují, jak by se v jeho situaci zachovali a jak je možné pomoci sociálně slabším matkám a jejich dětem.