Konec doby klecové

Učební jednotka vede žáky k uvědomění si podmínek, ve kterých žijí zvířata ve velkochovech. Učí je vnímat hospodářská zvířata jako živé tvory, ne jako výrobní prostředky.