Jídlo volá o pomoc

Žáci se prostřednictvím skupinové i samostatné práce seznámí s problematikou plýtvání potravinami, zjistí fakta o celosvětovém plýtvání, o jeho dopadech na životní prostředí, kterými skupinami potravin se plýtvá nejvíce, naučí se číst informace o spotřebě na obalech potravin, jak správně uchovávat potraviny v ledničce, a tím zmírnit plýtvání ve svých domácnostech.