Hurikány

Tato učební jednotka se skládá ze tří vyučovacích hodin, které lze rozdělit i na jednotlivé bloky. Cílem lekce je prezentovat a zhodnotit dopady hurikánů na život lidí v oblastech, které jsou tímto jevem postihnuty. Žáci vyhledávají k tématu doplňkové informace na internetu. Výstupem lekce je plakát/flipchart na téma hurikány. Výuka probíhá v anglickém jazyce.