Hlasuj pro nás

Lekce vede žáky k uvědomění si důležitosti volebního procesu, k jejich osobní angažovanosti účastnit se voleb a být tak spoluodpovědný za demokratickou společnost. Žáci v rámci skupin vytvoří plakáty vlastních „politických stran“ s hlavními body programu, který by chtěli prosadit ve škole. V hodnocení se bude přihlížet k vlastní argumentaci a k reálnosti uskutečnění navržených programů na škole.