Globální problémy

Žáci pracují s pojmy globální, lokální, určují, které problémy se týkají celého světa, které jsou pouze oblastní, hodnotí ty nejzávažnější, argumentují. Žáci pracují nejdříve formou brainstormingu, poté hledají příčiny, důsledky a řešení globálních problémů.