Globální problémy

Lekce je určená mladším školním dětem (cca 3. třída), ale lze ji upravit i pro starší děti (cca 5. – 6. třída).
Odpovídá na tyto klíčové otázky:
– S jakými problémy se potýkají lidé po celé naší planetě?
– Jak mohu já zlepšit život (na) naší planetě?
Výstupem žáka je vlastní výzva, kterou může podpořit udržitelnější život na naší planetě Zemi.