Cíle globálního rozvojového vzdělávání ve vztahu k lokálním
podmínkám

Žáci se společně zamyslí nad konkrétním obsahem jednotlivých cílů GRV a nad tím, jakým způsobem se tyto jednotlivé cíle promítají do místních podmínek. Cílem hodiny je vybrat jeden konkrétní cíl GRV, na který se v další fázi projektu Světová škola žáci zaměří ve vztahu k lokálním podmínkám.