Chráněná zvířata ve světě

Jde zde o uvědomění si rozmanitosti fauny ve světě a získání povědomí o ohrožených zvířatech vůbec. Žáci pracují nejprve individuálně, vybírají si chráněná zvířata a zjišťují o nich z nejrůznějších zdrojů co nejvíce informací. Během této učební jednotky vzniknou podklady pro referáty o vybraných druzích zvířat a jejich výskytu v jednotlivých světadílech. Po odprezentování jednotlivých referátů žáci přiřadí svá vybraná zvířata do jednotlivých světadílů.