Chráněná zvířata v Africe

Hodina navazuje na předchozí učební lekci. Žáci, již rozděleni do skupin dle světadílů se seznamují s konkrétním světadílem Afrika, konkrétně problémem – pytláctví, který se dotýká slonů v Africe. Během této učební jednotky se žáci dozví, jak může fungovat konkrétní pomoc slonům v Africe. Po od-prezentování žáci diskutují a snaží se najít další cesty k pomoci tomuto ohroženému zvířeti.