Cestopis

Učební jednotka vede žáky k uvědomění si podstaty cestopisu a k poznání významných cestovatelů. Žáci po přečtení cestopisné ukázky vyhledávají různé informace, které poukazují na hlavní rysy cestopisu. Každý žák vytvoří cestopisnou knihu s vlastním příběhem podle svých schopností a osvojených znalostí. Na knihu vyrobí přebaly a doplní k jednotlivým částem knihy ilustrace.