Bota cesťačka

Na základě citového prožitku z vycházky po městě budou děti
postupně poznávat své město a vylepšovat jeho prostředí.