Bargoti a Loteři

Žáci se učí dívat se na skupiny lidí z různých pohledů a hledisek a neposuzovat je
jednostranně. Na základě příběhů každý žák nakreslí obrázek, jak si představuje
typického občana Bargotie a Lotrie. Žáci si v kruhu ukazují obrázky, které
nakreslili a diskutují o příčinách rozdílného vnímání lidí.