Africké dítě

Prostřednictvím tématu Africké dítě jsou děti vedeny ke vnímání odlišností v životě, získávání úcty a respektu k rozdílům, a poznávání vzdálené kultury.

Dejte nám zpětnou vazbu