Jak vytvořit informační dopis partnerům

21/1/2021

Za okny je příroda ještě v období odpočinku, ale školní rok se nachází v jednom z nejrušnějších období. Začátek roku nám připomíná, že se blíží jaro a s ním i většina venkovních akcí. Pokud jste akci pro veřejnost v rámci Světové školy neuspořádali před Vánoci a teprve ji plánujete, vězte, že jeden z důležitých prvků je zapojení partnerů, se kterými si máte vzájemně co nabídnout a kteří nějakým způsobem přispějí k cíli akce. Akce samotná by měla přinést zlepšení situace v místě školy či zvýšit povědomí okolních obyvatel o zvoleném problému, a podle toho by se měl řídit i výběr partnerů.

Může to být již tradiční a zavedený vztah např. s knihovnou, městským kulturním centrem nebo úřady. Přínosné může být ale i spolupráce třeba se soukromým, neziskovým sektorem nebo třeba se sousedícími vzdělávacími institucemi a zájmovými oddíly. Zamýšlené partnery je nejlépe oslovit a motivovat je k zapojení do plánované akce je tzv. „briefing paper“, neboli informační dopis.

Akce pro veřejnost je součástí Kritéria 4 („Škola navrhuje způsoby řešení vybraných místních problémů s globálním přesahem“) – a jako u všech dalších kritérií, i zde je iniciativa svěřována do rukou žáků. Jejich aktivní přístup je klíčový – povzbuzujte tedy „akční jádro“ k tomu, aby žáci sami vymysleli, jaké partnery osloví a informační dopis sami vytvořili. Při přípravě informačního dopisu se žáci naučí volit priority, jasně a srozumitelně formulovat své myšlenky, promýšlet různé komunikační strategie, argumentovat a obhajovat své názory. Pro splnění indikátorů myslete i na to, že dopis by měl být rozeslaný alespoň třem subjektům.

Příklady dopisů škol zapojených do projektu naleznete ve Zpravodaji  (strany 9-10) nebo ve Zpravodaji z roku 2016 (strany 4-5) a také http://www.svetovaskola.cz/download/docs/1179_briefing-paper-predstaveni-projektu-svetova-skola-2020-ok.pdf

BRIEFING PAPER NEBOLI „INFORMAČNÍ DOPIS PARTNERŮM“ je stručný dokument, který:

 • přináší informace o zvoleném problému ve formě srozumitelné laikům
 • je určen pro konkrétní cílovou skupinu
 • je nástrojem pro ovlivňování chování a jednání členů dané skupiny

JAK VYPADÁ A CO OBSAHUJE BRIEFING PAPER?

 • samostatný dokument
 • zaměřený na jedno téma
 • v rozsahu 1–4 stránek (záleží na tématu a cílové skupině)
 • vizuálně atraktivní – využívá obrázky, grafy, animace apod.
 • srozumitelný – členěný text, užívá neodborný jazyk
 • obsahuje odkazy na další informační zdroje

STRUKTURA BRIEFING PAPERU:

 1. stručný úvod do problému – atraktivní, cílem je zaujmout, získat pozornost pro přečtení celého materiálu
 2. motivace čtenáře – Proč by měla mít cílová skupina o téma zájem? Jak se jí problém týká?
 3. širší kontext – vysvětlení problému v širších souvislostech
 4. doporučení – co může cílová skupina udělat
 5. kontakt – na koho se v případě zájmu obrátit
 6. odkazy na další informační zdroje