ZŠ Lipenec – 20 kg vzduchu bez přidání smogu

20/9/2021

Základní škola Lipenec, okr. Louny: 20 kg vzduchu bez přidání smogu

Cílem akce je zmenšit znečištění ovzduší lokálním vytápěním. Škola by měla jít příkladem ve snížení emisí v rámci vytápění. Monitoringem tmavosti kouře z lokálních topenišť jsme si udělali představu o tom, jak závažný je problém znečišťování ovzduší v zimním období v malých obcích. Pro žáky 2. stupně byly připraveny pracovní listy, které žáky s tématem znečišťování ovzduší seznámily, zároveň však daly prostor k bádání, nalézání řešení i jednání.Cílem bylo zjistit míru znečišťování v obci během vytápění a zjistit povědomí žáků o vytápění, seznámit je s výsledky šetření a se správným postupem vytápění, upozornit je na možnosti zlepšení popř. nabídnout varianty jak vytápění zlepšit. Školní budova používá nové kotle. Cíl informovat žáky naší školy i jejich rodinné příslušníky o tom, jak snížit emise, byl splněn prostřednictvím videí umístěných na webové a facebookové stránky školy a pomocí tištěných letáčků. Snížení emisí z lokálních topenišť v rodinách našich žáků, pevně doufáme, pocítíme již v budoucím zimním období, kdy porovnáme nová měření tmavosti kouře s měřením letošním. 

Světové škole blahopřeje PaedDr. Michal Černý z MŠMT.