Získejte titul Světová škola! Znovu se přidává ADRA

31/3/2017

Zajímají vás globální témata? Baví vás interaktivní metody výuky a školní projekty? Chcete změnit vaše okolí k lepšímu a připravit žáky na život v současném propojeném světě?

Staňte se prestižní Světovou školou!

Tímto oceněním se v současné době pyšní 63 mateřských, základních a středních škol a téměř dvě stovky dalších škol z Evropy.

Co vám projekt Světová škola přinese?

  • Dáváte najevo, že vaše škola vede žáky i učitele k porozumění světu, ve kterém žijeme, a k odpovědnosti za jeho aktivní vytváření.
  • Společně s žáky se naučíte zapojovat do veřejného dění ve své komunitě a přispívat k řešení vybraných místních problémů s globálním přesahem.
  • Získáte systematickou metodickou podporu v zavádění průřezových témat do výuky i každodenního života školy.
  • Máte možnost zdarma se účastnit akreditovaných seminářů a získat metodické materiály pro práci s globálními tématy ve výuce.
  • Obdržíte prestižní ocenění, kterému byla udělena Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Záštita Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Nově se mezi organizace, které podporují školy v procesu získání certifikátu Světové školy, se zapojuje i ADRA. Přidává se tak k sehranému týmu, který tvoří zástupci Variant (Člověk v tísni), ARPOKu a Multikulturního centra Praha. Jedná se přitom spíše o návrat k projektu, protože organizace v něm byla zapojená již v letech 2013 a 2014.

Přihlášku do projektu na školní rok 2017/2018 najdete http://www.svetovaskola.cz/formulare

náborový letáček ke stažení zde