Získejte titul Světová škola! Hlásit se můžete do 15. září

29/8/2017

Zajímají vás globální témata? Baví vás interaktivní metody výuky a školní projekty? Chcete změnit vaše okolí k lepšímu a připravit žáky na život v současném propojeném světě? Staňte se prestižní Světovou školou!

Tímto oceněním se v současné době pyšní 69 mateřských, základních a středních škol a téměř dvě stovky dalších škol z Evropy.

Co vám projekt Světová škola přinese?

  • Dáváte najevo, že vaše škola vede žáky i učitele k porozumění světu, ve kterém žijeme, a k odpovědnosti za jeho aktivní vytváření.
  • Společně s žáky se naučíte zapojovat do veřejného dění ve své komunitě a přispívat k řešení vybraných místních problémů s globálním přesahem.
  • Získáte systematickou metodickou podporu v zavádění průřezových témat do výuky i každodenního života školy.
  • Máte možnost zdarma se účastnit akreditovaných seminářů a získat metodické materiály pro práci s globálními tématy ve výuce.
  • Obdržíte prestižní ocenění, kterému byla udělena Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Záštita Ministerstva zahraničních věcí ČR.

 

Přihlásit se můžete do 15. září 2017 jedné z organizací:

Kateřina Sobotková
katerina.sobotkova@clovekvtisni.cz
+420 604 204 379

Karin Majerová
karin.majerova@arpok.cz
+420 581 111 907

Anna Hubáčková
anna.hubackova@mkc.cz
+420 296 325 345

Kristýna Hejzlarová
kristyna.hejzlarova@adra.cz
+420 733 169 638