Webinář pro zájemce o program Světová škola

4/7/2022

Zajímají vás globální témata? Baví vás metody aktivního učení a školní projekty? Chcete změnit vaše okolí k lepšímu a připravit žáky na život v propojeném světě? 

Zveme vás na úvodní webinář k programu Světová škola, který proběhne v úterý 30. 8. od 14:00 do 15:00 hodin. Na webináři se dozvíte všechny potřebné informace k zapojení do programu: 

 • Co je hlavním cílem projektu a na jakém metodickém přístupu je založen? 
 • Jak se jako škola/ učitelé můžete zapojit a jaké jsou podmínky zapojení? 
 • Jakou podporu v projektu získáte? 
 • Jak konkrétně bude probíhat spolupráce ve školním roce 2022/2023? 

Nezávazný webinář je určen jak učitelům, tak vedení MŠ, ZŠ i SŠ z celé ČR. V návaznosti na webinář se můžete rozhodnout, zda se do projektu přihlásíte, či nikoliv. 

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE ZDE.

Co potřebujete, abyste se mohli připojit k webináři? 

 • počítač 
 • mikrofon a sluchátka 
 • stabilní internetové připojení 

Organizační informace o webináři – kdy a jak se k němu připojit a jak se na něj připravit – budou zaslány přihlášeným účastníkům po uzávěrce přihlášek.

Pro další informace kontaktujte Lenku Pánkovou, lenka.pankova@arpok.cz, +420 737 354 499.

Hlásit se můžete do 29. 8. 2022

 

Co zapojením do sítě Světových škol získáte: 

 • vzdělávací kurz pro učitele Světová akademie akreditovaný v rozsahu 36h pro školní koordinátory
 • možnost zdarma se účastnit dalších akreditovaných seminářů a kurzů na globální témata zdarma (lidská práva, ekonomická globalizace, chudoba…) a získat metodické materiály pro práci s globálními tématy ve výuce
 • metodickou podporu při zařazování průřezových témat (Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Výchova demokratického občana) do výuky (metodické materiály).
 • konzultace při začleňování témat globálního rozvojového vzdělávání do Školního vzdělávacího programu 
 • prestižní ocenění, kterému byla udělena Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Záštita Ministerstva zahraničních věcí ČR – uznání, ocenění a povzbuzení pro práci jednotlivých aktivních učitelů
 • inspiraci pro strukturu plánování a sledování pokroku školy prostřednictvím evaluace učitelů a žáků
 • podporu soudržnosti komunity a aktivní občanství studentů
 • může sloužit částečně i jako podklad pro školní inspekci
 • podporu pro systematickou spolupráci s externími partnery (např. charitativní organizace, knihovny, spolky, soukromé firmy atd.)

 

O vzdělávacím programu Světová škola 

Oceněním Světová škola se v současné době pyšní 115 českých mateřských, základních a středních škol a téměř dvě stovky dalších škol z Evropy. Základní filozofie podporuje vzdělávání a přípravu žáků na reálný život v globalizovaném světě a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej. Jednotlivé fáze jsou podrobněji zpracované v Průvodci projektem Světová škola. Základem snahy o získání titulu jsou aktivní žáci podporovaní pedagogy. Inspirujte se pedagogy a žáky a podívějte se na video o Světových školách ZDE.

Světová škola je místem, kde:

 • globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy;
 • se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě;
 • žáci, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální problematice;
 • žáci identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení;
 • je nejméně jedenkrát za rok ve spolupráci s místní partnerskou organizací uspořádána akce
 • je společný cíl přispět k řešení vybraného problému.