V Olomouci se 18. 4. 2017 konala konference GRV

11/4/2017

V olomouci proběhla konference globálního rozvojového vzdělávání s názvem Učíme v globálních souvislostech III, kterou pořádala vzdělávácí organizace ARPOK již třetím rokem.

Tento rok nesla konference podtitul Globální rozvojové vzdělávání v naší škole.

Termín konání: 18. 4. 2017, 9–17 hodin

Místo konání: Pevnost poznání Olomouc, ul. 17. listopadu 7

Program:

Dopolední blok

Vzdělávání v globálních a rozvojových tématech v základních a středních školách; zástupce České školní inspekce

Panelová diskuze na téma: Globální rozvojové vzdělávání v naší škole.

Cílem diskuze bylo zjistit, jaký je reálný stav výuky o globálních tématech na českých školách. Diskutující hledali inspiraci pro smysluplnou výuku o těchto tématech a pátrat po vnitřní motivaci žáků a učitelů.

Účastníci v diskuze: 

Mgr. Michal Hlaváček, Olomoucký inspektorát České školní inspekce

Mgr. Michala Bernkopfová, Ph.D., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Mgr. Jakub Švec, lektor osobnostní a sociální výchovy

Mgr. Stanislav Švejcar, zástupce ředitele ZŠ Litomyšl, Zámecká 496

Odpolední blok

Praktické workshopy v podání organizací ARPOK, o.p.s., Glopolis, Ekumenická akademie Praha a Mantaedu

Díky získaným dotacím je účast na konferenci v hodnotě 900 Kč/os. ZDARMA. Občerstvení po celou dobu konference včetně oběda je zajištěno. Účastníci obdrží vzdělávací materiály.

 

Anotace dílen:

Příběh banánu (Pavla Kotíková, Ekumenická akademie Praha)

Jak se dělá banán? Jak je možné, že ovoce z druhé strany světa je mnohdy levnější než lokální jablko? A proč je důležité o těchto souvislostech mluvit se studenty? Workshop Příběh banánu ukáže, jak jemožné zakomponovat do výuky příběh banánu a představit na něm témata globálních souvislostí, odpovědné spotřeby a práci s interaktivními materiály. Za kampaň Za férové banány se na vás těší Pavla Kotíková.

Menu pro změnu (Andrea Tláskalová, ZŠ J. V. Sládka, Zbiroh; Tereza Čajková, Glopolis)

Workshop představí účastníkům mezinárodní projekt Menu pro změnu zaměřený na téma Zodpovědné spotřeby potravin, ve kterém se propo­juje globální a environmentální vzdělávání. Jak naše každodenní volba potravin ovlivňuje nejen naše zdraví, ale i životní prostředí, zdroje, kli­ma, kvalitu života lidí na planetě? Co může udělat každý z nás? Jak téma představit žákům a jak je vést k přemýšlení a konání na lokální i globální úrovni? Co vše se již v projektu podařilo a jaké konkrétní kroky ško­ly učinily ke zlepšení a k zodpovědnějšímu přístupu k volbě potravin? Jaké oblasti Zodpovědné spotřeby projekt řeší? Co téma přináší žákům, učitelům, škole i místní komunitě? Jaké materiály jsou k dispozici? To vše a mnohé další otázky budeme řešit v rámci tohoto workshopu.

Principy nezraňující komunikace a globální témata (Jakub Švec, Mantaedu)

Hlavním cílem tohoto workshopu je prozkoumat, jak postupovat při probírání globálních témat, kdy chceme ve třídě vytvářet bez­pečné a sdílné prostředí. Pokud probíráme témata související s tr­vale udržitelným rozvojem, dětskou prací, spravedlivým obchodem, migrací, odpovědnou spotřebou, apod. může docházet k vypjaté dis-kusi, žáci na sebe mohou útočit, nemusí se jim chtít do diskuse, mo­hou prezentovat velmi krajní názory, atp. Na workshopu si ukážeme konkrétní postupy, jak vytvářet bezpečnou a kooperativní atmosfé­ru, jak podněcovat žáky k diskusi, jak udržet kázeň a hlídat pravidla. Seminář je prakticky orientován. Na setkání se těší Jakub Švec.

Živá knihovna jako metoda výuky (Zuzana Plachká, ARPOK)

Metoda Živé knihovny umožňuje člověku s určitou životní zkušenos­tí stát se „živou knihou“ a sdílet tak svůj příběh. Během workshopu budeme sdílet tipy, jak lze práci s příběhem používat pro výuku témat, jako je migrace, závislosti, sociální vyloučení, bezdomovectví, nábožen­ství, odlišnosti apod. Představíme aktivity, které umožňují společně s žáky zkoumat, kým jsme my i kým jsou lidé okolo nás. Jak fungují stereotypy a předsudky, proč je máme, jaké jsou jejich důsledky a jak s nimi můžeme pracovat.

Projekt je podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce a ze zdrojů Olomouckého kraje.
Záštitu nad konferencí přijali rektor Univerzity Palackého v Olomouci prof. Mgr. Jaroslav Miller, M. A., Ph.D. a náměstek hejtmana Olomouckého kraje pan Ladislav Hynek.