Blíží se Summit Světových škol 2024. Přihlaste se!

13/6/2024

Zveme vás na letošní Summit Světových škol, který proběhne 13. června 2024. Tématem letošního ročníku je Svět pro holky a kluky. Akce probíhá pod záštitou MŠMT ČR, MZV ČR a OSN ČR. Co přesně na vás čeká?

„Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv,“ je psáno v Listině základních práv a svobod, je tomu ale skutečně tak? Mají dnešní holky a kluci rovné šance? Jak se nás to týká? Co můžeme pro posílení rovných příležitostí udělat my sami? Letošní Summit se zaměří na tyto i další otázky.

PROGRAM:

9:00-10:00 Registrace a občerstvení

 10:00-10:15 Úvod a přivítání

 • Tomáš Habart – vedoucí vzdělávacího programu Varianty
 • Klára Šimáčková Laurenčíková

10:15-10:50 Úvodní příspěvek o (ne)rovnosti holek a kluků ve světě i u nás

 • Michal Broža – Informační centrum OSN v Praze

10:50-11:30 Panelová diskuze: Společně ke spravedlivější škole

 • Klára Šimáčková Laurenčíková
 • Irena Smetáčková
 • Martin Galbavý

11:30-12:00 Přestávka a občerstvení

12:00-12:15 Úvod k certifikaci Světových škol

 • Simona Babčáková – ambasadorka programu Světová škola

12:15-13:00 Slavnostní certifikace nových Světových škol

13:00-13:45 Přestávka a občerstvení

13:50-15:00 Když nerovnost vstoupí do života…

 • Moderní sebeobrana
 • O čem se nemluví
 • Mlč, zlato
 • Férová domácnost

Summitem vás bude opět provázet Jana Peroutková, moderátorka ČT.

Přihláška:
Chcete se Summitu zúčastnit? Vyplňte přihláškový formulář ZDE.
Přihlášky vyplňujte do 3. 6. 2024.

Účastnit se můžete prezenčně v Centru současného umění DOX, nebo se můžete připojit ke sledování živého záznamu, ať už jednotlivě nebo s celou třídou. Online stream bude probíhat na tomto odkaze a na Facebooku Člověka v tísni. Těšíme se na Vás!

Kontaktní osoba: Zuzana Daubnerová, zuzana.daubnerova@clovekvtisni.cz, +420 731 551 348.

MEDAILONKY ŘEČNÍKŮ:

Michal Broža

Michal Broža je zástupcem Organizace spojených národů (OSN), v současnosti vede její informační kancelář pro Česko (UNIC Praha, který je součástí celosvětové sítě OSN na všech kontinentech). V minulosti pracoval jako civilní pracovník mírových misí OSN např. v Africe. Před tím působil mimo jiné i jako konzultant Světové banky nebo výzkumný pracovník v soukromém sektoru. Specializuje se na problematiku OSN, geopolitiky a mnohostranných mezinárodních vztahů a na komunikaci hlavních globálních rizik a megatrendů. Studoval na UK v Praze a Universiteit van Amsterdam v Nizozemsku.
Ve svém příspěvku se zaměří na úspěchy i přetrvávající výzvy v úsilí o dosažení rovných příležitostí pro muže i ženy na celém světě. Od odbourávání stereotypů a dosahování změn směrem ke spravedlivějšímu a rovnějšímu světu až po důvody proč lidstvo stále zůstává na míle vzdáleno plné rovnoprávnosti žen a mužů. Při současném tempu vývoje toho totiž svět dosáhne až za nějakých 300 let. Podobně vzdálený je např. i konec dětských sňatků. A to bychom měli v zájmu všech změnit. Polovina lidstva přece nemůže na svá práva čekat celá staletí!

Klára Šimáčková Laurenčíková

Klára Šimáčková Laurenčíková je zmocněnkyně vlády pro lidská práva, národní koordinátorka pro adaptaci a integraci uprchlíků z Ukrajiny a náměstkyně ministra pro evropské záležitosti. V minulosti působila mimo jiné jako speciální pedagožka, náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR, spoluzaložila Českou odbornou společnost pro inkluzivní vzdělávání, iniciativu Dobrý start, která usiluje o změnu systému na pomoc ohroženým dětem v Česku, posílení podpory pěstounské péče a zrušení kojeneckých ústavů. Je předsedkyní Vládního výboru pro práva dítěte.

Irena Smetáčková

Irena Smetáčková je vedoucí Katedry psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Mezi její předměty zájmu spadají témata pedagogické psychologie a psychologie genderu, mimo jiné téma vlivu školy na genderovou socializaci. Vedla nebo se podílela na desítkách výzkumů, jejichž společným jmenovatelem je rovnost nejen ve vzdělávání a cesty, jak ji dosáhnout. Publikovala velké množství prakticky i teoreticky orientovaných odborných článků a publikací z oblasti pedagogiky a psychologie. Je aktivní členkou Genderové expertní komory ČR. Spolupracuje s řadou organizací – od Úřadu vlády a MŠMT až po neziskové organizace, např. Prague Pride, Gender Studies a Otevřená společnost. Je přesvědčena, že škola je místem, které nám mění život a každé dítě si zaslouží potkat dobrou učitelku či učitele, kteří dokáží přemýšlet mimo škatulky stereotypů.

Martin Galbavý

Martin Galbavý je dětský psychoanalytický psychoterapeut a rodinný terapeut. Šéfredaktor časopisu Aplikovaná dětská psychoanalýza. Vedle terapeutické práce s dětmi se věnuje tématům agrese a výchovy bez násilí. Přednáší na Katedře psychologie UK v Praze a působí jako lektor v organizaci Liga otevřených mužů.

Moderní sebeobrana

Aby vám někdo ublížil, nemusí padnout jediná rána. Postačí narážka, vtípek, pokřik na ulici. Agrese, útok a šikana mohou mít různé podoby.  „Moderní sebeobrana“ učí holky, kluky i dospělé se bránit. A není jen o fyzické obraně a zvládání verbálních útoků, ale i o rozeznání mýtů a stereotypů, které z nás dělají vhodnou oběť, o budování sebevědomí a ochraně osobních hranic v běžných situacích a o tom naučit se jak bránit nejen sebe, ale i druhé. O tom si budeme s autory a propagátory tohoto systému povídat v živé knihovně.

O čem se nemluví

Člověk v tísni na podzim roku 2023 začal nový projekt s názvem „Reprodukční zdraví žen a dívek“. V rámci tohoto projektu se věnujeme ženskému zdraví, menstruační chudobě, ale také sexuální výchově. Jak vypadá menstruační chudoba v České republice a koho se týká? Jaká jsou její možná řešení a co v projektu děláme? Do jaké míry jsou informace o menstruaci a sexuální výchově stále v naší společnosti tabu. Je sexuální výchova ve školách probírána včas a dostatečně? O všech těchto tématech si můžete popovídat s Rut Veselou a Kristýnou Bojić z Člověka v tísni.

Férová domácnost

Na konci září 2023 byla spuštěna platforma „Férová domácnost,“ která otevírá debatu o tom, jak si dělíme práci v domácnosti a péči o naše blízké. Tato práce totiž není mezi muže a ženy rovnoměrně rozdělena. Není to problém jen českých domácností, je to tak všude na světě. Mezinárodní organizace práce uvádí, že na celém světě ženy a dívky zastanou 76 % veškeré domácí práce a péče. O tom, co to znamená v našich každodenních životech a jaké to může mít důsledky pro rodinný i pracovní život a také pro společnost, si budeme v živé knihovně povídat s autorkou projektu Martinou Dvořákovou.

Mlč, zlato

Cílem instagramového účtu „Mlč, zlato“ je bojovat proti genderově podmíněnému násilí na internetu. To vychází z toxických, často nevědomých a tolerovaných předsudků a postojů, předávaných ve společnosti výchovou a příkladem lidí, kterými se obklopujeme. „Hodnotit okolí a to, co vidím, je lidskou přirozeností. Mělo by však být stejně přirozené neubližovat druhým“ říká šestice zakladatelek účtu, která na zraňující komentáře na Instagramu upozorňuje, snaží se o kultivaci projevů v kyberprostoru a pořádá na toto téma workshopy na školách.

Summit Světových škol je finančně podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.