Tipy, jak vytvořit žákovský tým – příklady z praxe (Světový kabinet 10. 11. 2022)

14/11/2022

Ve čtvrtek 10. listopadu proběhl třetí online Světový kabinet roku 2022, na který se přihlásilo rekordních 26 zájemců z řad nových a stávajících Světových škol.

Program se tentokrát věnoval žákovským týmům, jejich tvorbě a motivaci žáků. Během práce ve skupinách učitelky a učitelé sdíleli svoje zkušenosti a příklady dobré praxe.

Zde přinášíme několik tipů:

 • lze se obrátit na žáky v rámci žákovského parlamentu – z nich vytvořit aktivní jádro
 • osvědčilo se mít věkově heterogenní skupinu v rámci žákovského týmu (vytvořit žákovský tým napříč ročníky)
 • je možné vytvořit tým z jedné třídy, kterou učíte – např. na 1. stupni učíte svoji třídu všechny předměty nebo jste třídní na 2. stupni
 • může se stát, že chuť žáků zapojit se do akcí se v průběhu času mění – objevila se zkušenost menší aktivity dětí po pandemickém období
 • pozor na to, že aktivní žáci jsou aktivní ve všem a mohou už být unavení
 • je vhodné při tvorbě v týmu myslet i na silné stránky členů týmu, každý člen má svou roli dle toho, co ho baví a na co je šikovný
 • k posílení odpovědnosti v týmu pomáhá nastavení pravidel či sepsání jednoduché smlouvy s žáky (jedná se o hravý dokument, kde žák uvádí svoji motivaci a zavazuje se, co bude v rámci přípravy místní akce plnit, může sloužit i jako nástroj zhodnocení a zpětné vazby po uspořádání místní akce)
 • rozhodně se osvědčilo žákům věřit a nechat jim autonomii při přípravě akce
 • je dobré myslet na to, že kromě zapojení žáků je potřeba i zapojení učitelů 🙂

Na závěr tip ze dvou škol oceněných Cenou inspirace Světové školy:

 • malotřídní škola ZŠ Choryně vytváří jádro žákovského týmu z žáků 5.ročníku, stávají se z nich ambasadoři Světové školy a vytváří komplet celou místní akci, s dílčími úkoly jim pomáhají spolužáci z mladších ročníků
 • ZŠ Fryčovice se nebála zapojit do přípravy a realizace místní akce Světové školy i “slabší” třídu. Zjistili to, že když je nebaví učení neznamená, že je nebude bavit příprava místní akce, a takse stala Světová škola důvodem pro to, aby chodily děti do školy rády. Mají tak možnost zažít úspěch.

Děkujeme všem za účast a těšíme se na další online Světový kabinet 9. února 2023.