Svou cestu školním rokem se Světovou školou reflektovalo 8 nových škol

1/7/2022

V úterý 14. června proběhlo v prostorách pražského Marianea Reflektivní setkání. Společně se zde sešli žáci i učitelé ze všech koutů republiky. Po celý školní rok pilně pracovali a následně realizovali místní akci či akce. Na setkání si je navzájem představili.

V základní škole Husinec – Řež se věnovali ochraně užovky podplamaté, v Děčíně žákyně a žáci představili možnosti, jak pozvednout náměstí a přilehlé okolí gymnázia, ve Vlčnově tématizovali problémy duševního zdraví a ve svobodné a demokratické škole Gaudi uspořádali pochod pro Tibet. V Ostravě se věnovali swapu a problematice fast fashion, uklízeli přírodu, vybírali peníze pro opuštěná zvířata nebo uspořádali happening věnovaný Ukrajině. Na aktuální situaci reagovala většina z nově certifikovaných škol.  Po prezentacích následovalo „tržiště“, při které měli všichni zúčastnění možnost si navzájem o svých projektech povídat a sdílet své zkušenosti a postřehy.