Summit Světových škol: Chudoba blízká i vzdálená

21/5/2019

Zveme vás na Summit Světových škol: Chudoba blízká i vzdálená. Summit se bude konat 18. června 2019 od 10.00 do 16.00 v Centru současného umění DOX v Praze a je určen všem učitelům i žákům ze základních, středních i mateřských škol napříč ČR, kteří se zajímají o globální témata a usilují o jejich otevírání ve veřejném prostoru i začleňování do výuky.

Na summit se můžete přihlásit ZDE.

Moderuje Nora Fridrichová.

Účast na summitu je zdarma.

Kdy? 

úterý 18. června od 10 do 16 hodin

Kde?

Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7

Na co se těšit?

 • sdílení zkušeností a inspirace ze zapojených škol
 • prezentace školních projektů
 • debata na téma "Chudoba blízká i vzdálená"
  • Jan Černý, ředitel Programů sociální integrace, Člověk v tísni
  • Jan Mrkvička, ředitel Humanitární a rozvojové sekce, Člověk v tísni
 • účast dále přislíbili:
  • Šimon Pánek, ředitel společnosti Člověk v tísni
  • Lejla Abbasová, ambasadorka Cíle udržitelného rozvoje č. 1 (Konec chudoby) a inspektorka Světové školy
  • Michal Broža, ředitel Informačního centra OSN v Praze
  • Jitka Rutschová, koordinátorka Světové školy, ZŠ a MŠ Maleč
 • volná prohlídka výstavy #DATAMAZE / Datové bludiště
 • praktické workshopy (workshopy běží paralelně)

Účastníci si vybírají jeden z níže nabízených workshopů, svou volbu uvedou v přihlašovacím formuláři ZDE.

 

Anotace workshopů

A) Debata s odborníky na téma chudoba v ČR i ve světě

komu je debata určena: učitelé všech stupňů škol a starší žáci, zejména žáci SŠ

hosté: Tomáš Lindner, reportér časopisu Respekt

Tomáš Lindner pracuje v Respektu od roku 2008, posledních osm let vede zahraniční oddělení. Nejraději píše o Německu, Africe, migraci. Je autorem knih reportáží z jihu Afriky “Čekání na období dešťů” (2008) a společně s Ondřejem Kundrou knihy “Můj syn terorista. Jak se rodí evropští džihádisté” (2017).  

moderace: Kristýna Svatá, vzdělávací program Varianty, Člověk v tísni

 

B) Jak na školní projekt?

komu je workshop určený: učitelé všech stupňů škol 

Školní projekty jako součást programu Světová škola jsou výzvou pro učitele i žáky. Jak se k této výzvě postavit tak, aby se projekt stal smysluplnou součástí života školy? Jak vést žáky tak, aby se v projektu učili a jak zjišťovat, že se to skutečně děje? Jak se z toho sami nezbláznit a chtít se dál učit nové věci? Jak motivovat žáky? Jaké praktické kroky a zkušenosti můžete sdílet sami mezi sebou? V rámci workshopu vytvoříme prostor jak pro otázky, sdílení vaší dobré praxe, tak pro představení dobré praxe z 1st International School of Ostrava.

lektoři:

Mgr. Ivo Helebrant, ředitel 1st International School of Ostrava 

Práce ve školství mě již spoustu let naplňuje radostí, vzrušením, nezapomenutelnými zážitky a cennými zkušenostmi. Jako vzdělávací lídr věřím v mezinárodní vzdělávání pro 21. století, které považuji za klíč k moderní a úspěšné škole vychovávající světoobčany a důraz kladu především na aspekt zážitkového učení a pedagogiky zaměřené na studenta společně s myšlenkou celoživotního učení pro každého z nás. Jsem člověk s bezbřehým optimismem. Věta z Monty Python: “Always look on the bright side of life”, je mé životní motto.  

Mgr. Veronika Endrštová, vzdělávací program Varianty, Člověk v tísni 

Spolupráce s pedagogy na projektech aktivního občanství a tvorba metodických materiálů je jednou z hlavních náplní mé práce v Programu Varianty. Věřím v to, že spokojené děti potřebují spokojené pedagogy, a proto se při spolupráci s učiteli snažím reagovat na jejich aktuální potřeby. Současně vnímám jako nezbytné, aby se děti učily co nejlépe orientovat v současných tématech a dokázaly samostatně uvažovat, spolupracovat s ostatními a jednat odpovědně. Prostřednictvím seminářů pomáhám posilovat schopnosti učitelů začleňovat tyto prvky do výuky a víru v to, že to má smysl. 

 

C) Persona Dolls: Jak děti zažívají chudobu?

komu je workshop určený: učitelé MŠ a 1. stupně ZŠ 

Persona Dolls jsou panenky s osobností a příběhem. Jedná se o metodu, která pomáhá učitelkám a učitelům mluvit s dětmi o tématech, která se špatně vysvětlují. Persona Dolls nás učí reagovat na předsudky a podporovat tak naplňování průřezových témat a klíčových kompetencí RVP. Panenky fungují jako prostředníci mezi učitelkami a dětmi i mezi dětmi navzájem, pomáhají dětem mluvit o sobě a bránit se, když se jim někdo posmívá – např.: kvůli odlišnosti, ekonomické nerovnosti nebo odlišném mateřském jazyku. 

Na workshopu se seznámíte s tím, jak lze pomocí panenky přiblížit, jak děti zažívají chudobu. Ukážeme si, na jakých konkrétních všednodenních situacích se můžeme bavit o tématu příjmové nerovnosti. Společně se také zamyslíme nad tím, jaké informace by dospělí měli vědět o chudobě a jaké nástrahy tematizace chudoby dospělým nejčastěji staví.

lektorky: 

Alena Košák Felcmanová M.A., PhD., vzdělávací program Varianty, Člověk v tísni 

Absolventka Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, Katedry studií občanské společnosti a Humboldtovy univerzity v Berlíně, oboru Vzdělávání dospělých a celoživotní vzdělávání. Od 2013 pracuje jako koordinátorka interkulturního vzdělávání v programu Varianty společnosti Člověk v tísni, má také zkušenosti z oblasti vzdělávání cizinců, nebo česko-německé spolupráce. Jako lektorka se věnuje především tématům identity, rozmanitosti, předsudků a diskriminace. Rozvoji a šíření metody Persona Dolls, jak v České republice tak ve spolupráci s mezinárodními partnery, se věnuje od roku 2012. 

 Mgr. Alexandra Petrů, vzdělávací program Varianty, Člověk v tísni 

Absolventka FHS UK oboru Supervize a řízení v sociálních a zdravotnických organizacích. Prošla komplexním vzděláváním v rámci krizové intervence, které se věnovala v letech 1997 – 2009. V letech 2013 – 2017 pracovala na pozici ředitelky základní a mateřské školy. Od roku 2011 působí na Univerzitě J. E. Purkyně, katedře sociální práce, zabývá se tématem etablování školské sociální práce. Zároveň se podílí na projektu MPSV – Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně právní ochrany dětí, orientovaným na meziresortní spolupráci v tématu ohrožených dětí. Je akreditovaným lektorem MPSV. V roce 2017 nastoupila do programu Varianty, Člověka v tísni, jako metodik školních asistentů, kde zároveň vede podpůrné skupiny pro asistenty pedagoga.  

 

D) Začarovaný kruh chudoby

komu je workshop určený: žáci 2. stupně ZŠ či víceletých gymnázií

Jaké to je být chudý? Kdy je člověk chudý a kdy už ne? Proč chudoba existuje a do jakých oblastí života zasahuje? Jak se dá z chudoby vymanit? Žáci si prostřednictvím didaktické hry a kritického čtení zažijí obtížnost hospodaření rodiny žijící pod hranicí absolutní chudoby.

lektorky: 

Mgr. Magdaléna Hromková, ADRA 

GRV lektoruje od roku 2010. V minulosti působila jako lektorka MKV a jako skautská vedoucí. Absolvovala studium humanitní vzdělanosti a studia občanského sektoru. Jako koordinátorka působila v řadě vzdělávacích projektů. Při učení je pro ni zásadní respektující přístup a podpora přirozené motivace. 

Mgr. Eliška Masná, ADRA 

Působí jako vedoucí oddělení vzdělávání, příležitostně lektoruje programy GRV. Vystudovala migrační a rozvojová studia na UK a realizovala výzkum v zahraničí. Z těchto poznatků čerpá při své každodenní praxi i v rámci lektorování. Je pro ni důležitý rozvoj kritického myšlení a diskuze.  

 

E) Neviditelná ruka trhu

komu je workshop určený: žáci 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ

Simulační hra, při které účastníci prožijí a pochopí fungování světového obchodu. Žáci se seznámí s ilustracemi různých fenoménů (pestrost obchodu, nedoceněné zdroje, kolísání cen, závislost rozvojových zemí na exportu jediného produktu, rozvojová pomoc, nepotřebná pomoc aj.).

lektorky:  

Mgr. Dominika Scholzová, ARPOK 

Je absolventkou Mezinárodních rozvojových studií na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. První zkušenost s globálním rozvojovým vzděláním získala v roce 2008 jako spolu koordinátor Fotbalu pro rozvoj na Bruntálsku ještě na vyšším gymnáziu. GRV se věnuje od roku 2017, kdy nastoupila do olomoucké vzdělávací organizace ARPOK, kde působí dodnes jako lektorka a koordinátorka dílčích aktivit.  

Mgr. Veronika Ambrozyová, vzdělávací program Varianty, Člověk v tísni 

Pracuje ve vzdělávacím programu Varianty v organizaci Člověk v tísni, kde se věnuje globálnímu rozvojovému vzdělávání a vzdělávání pedagogů. Dlouhodobě se zabývá změnou klimatu, odpovědnou spotřebou, aktivním občanstvím, globálním dobrovolnictvím a udržitelným rozvojem.  

 

F) Fotbal pro rozvoj – když fotbal není pouze hra

komu je workshop určený: učitelé i žáci všech stupňů škol

Fotbal je nejpopulárnější sport na světě. Zároveň je to ale sport nejvíce kontroverzní, protože jsou s ním často spojována témata jako například nerovnost, korupce a násilí. Nicméně pokud tento sport dostaneme zpátky k jeho kořenům, stává se z fotbalu skvělý nástroj, který lidem přináší hodnoty jako jsou respekt, spolupráce, férovost a porozumění. Současně je to silný prostředek k odstraňování nerovností a faktorů, které vedou k chudobě. Díky jeho popularitě, jednoduchosti a inkluzivní přirozenosti má fotbal schopnost lidi spojovat, a to bez ohledu na jejich věk, pohlaví nebo to, odkud pochází. Projekt “Fotbal pro rozvoj” tento potenciál v maximální možné míře využívá k pozitivnímu sociálnímu dopadu, když tradiční a obvyklá fotbalová pravidla přizpůsobuje potřebám společnosti. Na tomto workshopu se můžete dozvědět, jak lze prostřednictvím fotbalu reagovat na jednotlivá sociální témata a zároveň rozvíjet konkrétní sociální dovednosti. Interaktivní a zábavnou formou se naučíte, jakým může být fotbal skvělým nástrojem pro boj s chudobou. Další informace najdete na www.fotbal.je.

lektorka:  

Sonia Ennafaa, INEX – Sdružení dobrovolných aktivit 

Koordinátorka Ligy férového fotbalu, která se hraje celoročně v pěti českých regionech podle metodiky fotbalu 3. Fotbal byl i tématem její diplomové práce ze srovnávací lingvistiky a pedagogiky. Věří, že fotbal může jednoduchou cestou otevírat a řešit nejrůznější společenská témata. 

 

Summit je podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.