Staňte se Světovou školou! Hledáme nové Světové školy pro příští školní rok

3/7/2023

Už 125 škol z celé republiky je dnes zapojeno do sítě Světových škol, které ve výuce pracují s aktuálními globálními tématy. Chcete se přidat do komunity škol, které mají celoroční podporu v práci s těmito tématy, školními projekty i metodou aktivního učení? Chcete si vyměňovat inspiraci a zkušenosti s dalšími učiteli, a navíc mít možnost získat pro školu uznávanou certifikovanou značku Světová škola? Přihlaste se pro příští školní rok do našeho programu. 

Světová škola je dnes již dlouhodobě zavedeným a osvědčeným programem, který v České republice funguje od roku 2006. V organizacích, které jej zajišťují, dlouhodobě působí řada odborníků s bohatými osobními zkušenostmi s tématy jako například chudoba, migrace, spravedlivý obchod nebo lidská práva. Přímo od nich můžete s žáky čerpat zkušenosti z míst, kde během své práce působili, a lépe tak připravit žáky na život v globalizovaném světě se všemi jeho plusy i mínusy.

Na další možné přínosy programu Vás v krátkých video vzkazech upozorní tři ambasadoři programu Světová škola. Jsou jimi:

1) polární vědkyně a bioložka Marie Šabacká

2) herečka Simona Babčáková

3) kosmický inženýr Jan Lukačevič

Co se děje ve Světových školách?

Prestižní titul Světová škola v současnosti získalo již 125 škol v celé republice. Každý rok se v těchto školách a jejich okolí koná celá řada zajímavých projektů. Za všechny jmenujme například: Den pro vodu, Stop plastovým obalům, Férová snídaně… z těch nedávných pak třeba Dubský týden odpovědné spotřeby, Alšovka bojuje za lidská práva, Běh pro zdraví sebe i ostatních, Stop palmovému oleji! Podobný projekt ke globálnímu tématu, které si s žáky sami vyberete, pomůžeme připravit i vaší škole. Kromě toho se během školního roku budeme setkávat na seminářích pro učitele a získáte od nás i velké množství materiálů, které můžete využít přímo ve výuce. Učitelé i žáci Světových škol se během roku mohou setkávat na společných akcích (Summit Světových škol, Světové odpoledne, Reflektivní setkání, Ceny inspirace Světové školy…) a vyměňovat si na nich zkušenosti a tipy do výuky.

Pokud vaše škola naplní všechna zadaná kritéria, může na závěr školního roku na slavnostním vyhlášení získat oprávnění užívat pro školu značku Světová škola.

Světová škola je místem, kde:

  • globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy;
  • se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě;
  • žáci, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální problematice;
  • žáci identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení;
  • je nejméně jedenkrát za rok ve spolupráci s místní partnerskou organizací uspořádána akce;
  • je společný cíl přispět k řešení vybraného problému.

Jaké projekty dělaly Světové školy ve školním roce 2022/23?

Podívejte se na krátké video o projektech, které se v tomto školním roce uskutečnily ve školách, které usilovaly o získání značky Světová škola:

Přihlaste se na úvodní webinář zájemců o program Světová škola 

Pokud Vás program Světová škola zaujal a pokud byste se o něm a o vašem případném zapojení do něj rádi dozvěděli více informací, můžete se přihlásit na nezávazný úvodní webinář, který pořádáme na konci srpna.

Dozvíte se na něm odpovědi na následující otázky:

  • Co je hlavním cílem projektu a na jakém metodickém přístupu je založen?
  • Jak se jako škola/ učitelé můžete zapojit, a jaké jsou podmínky zapojení?
  • Jakou podporu v projektu získáte?
  • Jak konkrétně bude probíhat spolupráce ve školním roce 2023/2024?

Webinář je určený učitelům i vedení MŠ, ZŠ i SŠ z celé České republiky. Teprve v návaznosti na tento webinář se ve škole můžete rozhodnout, jestli se do projektu Světová škola přihlásíte nebo nikoliv.

Datum konání: 30. srpna 2023
Čas: 14:00 – 15:00
Přihlásit se na webinář můžete zde.

Řekli o Světové škole

„Program nám dal pevnou kostru pro začlenění světových témat do školy, větší objasnění těchto témat, motivaci, inspiraci, spolupráci s průvodci i dětmi na věcech, které mi dávají smysl. Díky Světové škole jsme získali větší impuls propojit se s okolím a pracovat na vztazích s místními organizacemi. Mám radost z nových kontaktů i všech akcí, které vznikly. Vážím si podpory Světové školy.“ /Jana Závacká, průvodkyně z ZŠ a MŠ Gaudí/

„Studenti v naší škole jsou vděční, že se s nimi bavíte, řešíte s nimi témata, která hýbou světem. Myslím si, že je to hodně obohatí.“ /Vlaďka Řihošková, pedagožka Střední odborné školy obchodu a služeb v Olomouci/

„Je vidět, že mladí lidé mají díky projektům Světové školy jasno v globálních tématech. Krůček po krůčku děti prošly výukou a všechny říkaly, že jim to sundalo klapky, které měly na očích. Vnímají dnes problémy světa mnohem intenzivněji.“ /Martina Holíková, učitelka ZŠ Fryčovice/

„Světová škola je místem, kde žáci s pomocí učitelů hledají souvislosti našich životů s komplexními globálními tématy. Učí se řešit globální témata na místní úrovni, plánují vlastní kampaně, zapojují do dění ve škole rodiče a veřejnost a ukazují, co znamená Mysli globálně, jednej lokálně.“ /Lenka Pánková, koordinátorka Světové školy z organizace ARPOK/

Více informací o Světové škole najdete na webu: www.svetovaskola.cz nebo od koordinátorek programu:
Zuzana Daubnerová (zuzana.daubnerova@clovekvtisni.cz)
Lenka Pánková (lenka.pankova@arpok.cz)
Petra Svatková (petra.svatkova@adra.cz)