SPŠ stavební, Plzeň – Jsme ztraceni?!

20/9/2021

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň: Jsme ztraceni?!

V našem letošním projektu jsme se věnovali jednomu z Cílů udržitelného rozvoje, konkrétně cíli 4 – Kvalitní vzdělávání. Cílem akce je ukázat kladnou stránku distanční výuky z pohledu studentů prostřednictvím filmu a procesu jeho tvorby přes Youtube a Instagram a získat minimálně 500 zhlédnutí/sledujících. Z rešerše vyplynulo, že se mezi učiteli a rodiči a obecně v mediálním prostoru často současní žáci označují jako “kovidiálové” či “ztracená generace”. Z rozhovorů a dotazníkového šetření provedeného na celoškolní úrovni vyplynulo, že žáci pociťují nedostatky distanční výuky v porovnání s prezenční, zároveň ale mnozí upozorňovali na přínosy současné situace. Zmiňovali například více času pro osobní rozvoj, vlastní zájmy, prohlubování digitálních kompetencí, zlepšování práce s time managementem apod. Stavárenský divadelně-filmový spolek Duchobinec se v reakci na průzkumy rozhodl zaznamenat rozhovory a zpracovat do filmové podoby, a přiblížit tak širší veřejnosti výše zmiňované výhody distanční výuky. Cílem je ukázat, že se žáci nepovažuji za tzv. ztracenou kovidovou generaci a že kvalitní vzdělávání a osobnostní rozvoj nejsou distanční výukou zcela vyloučeny. Cíl se daří postupně naplňovat, dva týdny po spuštění filmového Instagramu má účet 135 sledujících. Věříme, že do 28.5. budeme během prezentace projektu mít kýžených 500 zhlédnutí/sledujících. Sdílením procesu tvorby chceme náš projekt rozšířit o dílčí cíl – zvýšit počet mladých a dospělých, kteří mají příslušné dovednosti včetně technických a odborných, které budou předpokladem pro zaměstnání, důstojné pracovní zařazení a pro podnikání.

Světové škole blahopřeje PaedDr. Michal Černý z MŠMT.