Slezské gymnázium Opava – Veřejná prezentace projektu Emise: světelné znečištění

20/9/2021

Slezské gymnázium Opava: Veřejná prezentace projektu Emise – světelné znečištění na Magistrátu města Opavy, 1. 4. 2021

Cílem lokální akce bylo prezentace výsledků Projektu Emise – světelné znečištění orgánům místní správy a samosprávy, zástupci Ministerstva životního prostředí ČR. Ve čtvrtek 1. 4. 2021 proběhlo na magistrátu setkání zástupců MŽP, města Opava, TS Opava a projektu Emise – světelné znečištění. Setkání se účastnili mimo jiné i náměstek ministra ŽP Vladislav Smrž, primátor města Opava Tomáš Navrátil, náměstek primátora Michal Jedlička, ředitel TS Jan Hazucha, náměstek TS Jaromír Baroň, a hlavní architekt Petr Stanjura. Za projekt Emise se zúčastnili garantka projektu Kamila Tkáčová, odborný garant projektu Radim Frič, a studenti Slezského gymnázia projektu Emise – světelné znečištění. Byl zde také prezentován návrh nové obytné zóny Stromovka a domlouvala se další spolupráce s MMO a MŽP s ohledem na danou problematiku světelného znečištění. Studenti svým projektem poukázali na další negativní jev ovlivňující naše životní prostředí a řekli, že jim není lhostejné prostředí, ve kterém žijí.

Světové škole blahopřeje Mgr. Jaroslav Fidrmuc