ZŠ Trojská

Koordinátor
Mgr. Marie Padevětová
Vedení školy
Mgr. Kateřina Tůmová
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola byl platný od roku 2019 do roku 2021. Po auditu prodloužena platnost certifikátu do 2027.

Naše škola je výjimečná v navazování blízkých vztahů s žáky, snažíme se být dětem průvodci na cestě ke vzdělání. Dále úzce spolupracujeme s rodiči, kterým nabízíme setkávání v průběhu celého školního roku a to nejen během školních, ale i společenských akcí. Třikrát ročně plánujeme školy v přírodě, které jsou pokaždé s jiným sportovním zaměřením. Naše škola je zapojena do programu Edison,  kdy školu navštěvují studenti z celého světa.

Ve škole učíme děti třídit odpad do barevných odpadkových košů.Pravidelně se účastníme programů zaměřených na environmentální výchovu.Každoročně se s dětmi účastníme úklidu blízkého okolí naší školy na Den Země. Naše škola se na lokální úrovni věnovala globálním tématům již dříve.

Snažíme se o titul Světová škola, abychom veřejnost upozornili na to, že nám globální problémy nejsou lhostejné. A také bychom rádi navázali kontakt s dalšími institucemi, které se o globální témata  zajímají, a vzájemně se inspirovali.

2021/2022

Po nelehkém období spojeným s covidem, čekala v tomto školním roce ZŠ Trojská další výzva. Po válce na Ukrajině se školní tým Světové školy rozhodl reagovat na aktuální dění. Během několik únorových a březnových dní se mu podařilo uspořádat dobročinnou akci Laskavá kavárna. Zapojila se do ní celá škola, přičemž největší část její realizace stál na žácích samotných. 

Žáci měli potřebu pomoci, zapojit se, učili se o humanitární činnosti, věnovali se demografickým přesahům a srovnávali situaci na Ukrajině a v České republice. Navařili, napekli a přichystali věci k prodeji. Akce byla propagována prostřednictvím plakátů, na webu školy a na sociálních sítích, které jsou pro propagaci projektu pravidelně využívány. Účast byla vysoká a podařilo se vybrat neuvěřitelných 77.777.- Částka byla věnována na transparentní účet Člověka v tísni na podporu Ukrajiny. 

Kromě Laskavé kavárny pořádala základní škola také knižní bazar, benefiční koncert na podporu Ukrajiny, barevný týden nebo Den Země na podporu a zviditelnění ochrany životního prostředí.  

 

2018/2019

Jde to i jinak  

Téma navrhla 5. třída. Akce byla zaměřena na množství odpadu na jeho poznávání, rozkladu, na alternativy plastových obalů. Cílem této akce bylo upozornit veřejnost na problematiku odpadu a jaké možnosti jsou dostupné k běžnému užívání, abychom  odpad z domácnosti alespoň snížily. Noviny Putování návštěvníka po „Jde to i jinak“ byly průvodcem návštěvníků napříč všemi aktivitami na akci:

1. Kdy zmizím: hřbitov odpadků, v průvodním listě byly napsány odpadky a děti hledaly dobu jejich rozkladu.

2. Co za co: stůl na kterém byly vyskládané věci, které se běžně dají koupit na trhu a dají se používat místo jednorázových věcí. (pratelný ubrousek na jídlo, škrobový sáček na potraviny- pratelný, látkový sáček na pečivo, bambusový kartáček na zuby…..)

3. Kdo je kdo: poznat který sáček je polyethylenový a který je škrobový

4. Obal si knížku: zabalit knihu papírem

5. Jestli si mě našel tak mě zapiš: odpadky rozházené volně v přírodě

6. Hádej kdo jsem: Kimova hra -podle hmatu poznat, který druh materiálu držím v ruce (plast, sklo, kov)

Kateřina Tůmová zástupce ředitele: přátelská atmosféra, dobře připravené úkoly, vhodné prostředí (obecní zahrada), spokojené děti.

Kateřina Lindová: ,,Tuto akci hodnotím velmi pozitivně. Odehrávala se na krásném místě. Počasí nám také přálo. Program byl dobře zorganizován. Od rodičů jsme dostávali pozitivní zpětnou vazbu, což nás velmi mile potěšilo. Velmi pozitivně hodnotím noviny a vysvědčení, které rodiny dostaly za splnění úkolů. Podle mého názoru se akce ,,Jde to i jinak,, vyvedla a ukázala rodinám, že mohou používat i jiné šetrnější věci k přírodě v běžném denním životě.

Marie Padevětová: Jsem ráda, že tato akce inspirovala ředitele gymnázia, se kterým spolupracujeme. A na základě této naší akce se rozhodl letos poprvé na závěrečném grilování pro žáky nepoužít jednorázové plastové talíře, příbory a kelímky.

Ivana Jelínková: Akce se povedla, nic bych na ni neměnila. Vydařila se and mé očekávání.

Lenka Peničová: naše akce byla úspěšná přišlo hodně rodičů, kteří měli o téma zájem a oslovilo je. Dětem se nejvíc líbil hřbitov odpadků.

K.Vráblík: „Moc se mi to líbilo, hodnotil bych 10 z 10    3. třída

J. Petržík: „ Bylo to dobré, nic bych tam neměnil“       4.třída

A. Rotreklová“ Líbilo se mi tam, bylo to dobré, užila jsem si to, nic bych neměnila.“ 4. třída

H. Fischer „nejvíce se mi líbil hřbitov odpadků, také bylo zajímavé poznávání sáčků“ 5. Třída

A. Vydra „ hřbitov odpadků byl super“