ZŠ Příbor, Jičínská

Koordinátor
Zbyněk Machetanz
Vedení školy
Mgr. Jarmila Bjačková
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2018 do roku 2020.

Jsme škola, která se nebojí zkoušet věci jinak, reagovat na aktuální výzvy. Stálý tým pedagogů je ochotný se dále vzdělávat a společně připravovat zajímavé projekty. Máme aktivní žáky, kteří sami přichází s nápady a jsou ochotni pracovat na jejich realizaci i nad rámec běžné výuky, ať už v kroužku Světová škola, školní časopis Připínáček či Školní kapela. Intenzivněji se věnujeme globálním tématům a rozvoji čtenářství a čtenářské gramotnosti.

Ve školním roce 2015-2016 jsme se zapojili do mezinárodního projektu Global Schools. V rámci něj jsme se s dětmi věnovali tématům odpovědné spotřeby, odpadů, lidských práv, migrace, chudoby, dětské práce, identity, respektu i mnoha dalším, a to v rámci měsíčních projektů „Na jedné lodi”, „Končím s konzumem, utrácím s rozumem” a „ Já jsem OK, ty jsi OK”. V květnu roku 2019 jsme úspěšně završili projekt “Civilizace na baterky” věnovaný problematice závislosti naší civilizace na elektrické energii a elektrických zařízeních.

Chceme být aktivními účastníky dění kolem nás a reagovat na aktuální problémy světa i našeho regionu. Titul Světová škola znamená nejen ocenění, ale stává se i motivací věnovat se globálnímu vzdělávání v dalších letech, získat více zapálených a aktivních žáků i pedagogů. Cílem dalších projektů bude více se zaměřit na život v obci, pokusit se zapojit do aktivit i rodiče a další veřejnost.

2017/18:

JÁ JSEM OK, TY JSI OK

Každý z nás je jedinečný, má specifické vnímání, prožívání, nadání a zájmy. Pro plnohodnotný a šťastný lidský život je klíčové najít aktivitu, ve které můžeme zažít pocit úspěchu a skrze ní se také napojit na společenství lidí, kteří jsou "na stejné vlně". Získat zdravé sebevědomí a najít si ty “své lidi”. Pokud se to nepovede, začínají problémy v individuálním i kolektivním měřítku… Pokud se to podaří, jsme naopak ochotnější “otevřít dveře” druhým: naslouchat jim, soucítit s nimi a přijímat je takové, jací jsou, s jejich odlišnostmi. Proto jsme se v rámci letošního projektu zaměřili na téma identita, respekt a lidská práva s podtitulem “Já jsem OK – ty jsi OK!”

2018/19

Civilizace na baterky

Jak moc jsme jako civilizace závislí na elektrické energii a elektrických zařízeních? Co nám to přináší pozitivního a jaké to stinné stránky to s sebou nese? Našim cílem bylo vnést tuto otázku do veřejného prostoru, otevřít ji, prozkoumat a společně se nad ní zamyslet.

Projektový den měl tři části: v první části žáci svými prezentacemi, výstavou výtvarných prací a modelů poskytli teoretický úvod do problému. Ve druhé diskutovali téma do hloubky s pozvanými hosty-odborníky v rámci panelové diskuse. Třetí část tvořilo hudební vystoupení Školní kapely, která téma pojala z múzického a poetického hlediska a vystoupila s tematicky vybraným repertoárem písní. V přestávkách měli návštěvníci možnost si prohlédnout vystavené grafické a výtvarné práce, vyzkoušet si experimenty s elektřinou, pohrát si s roboty a ochutnat pohoštění, které připravili žáci.

Výdělek z dobrovolných příspěvků byl věnován na spolufinancování projektu Adopce na dálku.