ZŠ Ostrava, Matiční 5

Koordinátor
Mgr. Jaroslava Wágnerová
Vedení školy
Mgr. Vladimír Matuš
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2022 do roku 2024.

Základní škola v centru Ostravy  sídlí v historických budovách, které jsou památkově chráněné.

S globálními tématy se setkáváme nejvíce v občanské výchově, kde má každý týden jeden žák připravenou aktualitu ze světa. Máme projektové dny, do kterých se zapojuje celá škola (Den Země, projektové dny k významnému výročí). Ve škole jsou koše na třídění odpadů, sbíráme víčka, sbíráme zbytky z ovoce na kompost, spolupracujeme s organizací Moment (sbíráme oblečení a hračky), zapojujeme se do akce Sněhuláci pro Afriku, šetříme vodou, bavíme se o globálních problémech i v cizích jazycích, pěstujeme zeleninu, sbíráme papír. Naše škola se zapojuje do různých projektů a účastní se soutěží. Několik let jsme zapojeni do projektu přeshraniční spolupráce základních škol z městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a polské Ratiboře.

Školní rok 2022/2023

Sportujeme pro Afriku II.

Cílem bylo opět finančně podpořit žáky námi vybrané školy v Africe, konkrétně v zemi Sierra Leone a městě Rokurp. Uspořádali jsme společně s aktivními žáky kroužku Světové školy místní akci, která se konala 30. 5. 2023 a zároveň jsme oslavili Mezinárodní den dětí. Pozvání dostali jak žáci naší školy, tak děti z blízkého okolí. Vstupné bylo dobrovolné, přesto se podařilo vybrat téměř 8000 Kč. Finanční obnos byl předán koordinátorce Aleně Machálkové, což je dobrovolnice pracující pro organizaci Bookfeeding Projekt, zabývající se výstavbou knihoven na celém světě. Žáci naší partnerské školy si zakoupí nové knihy a učebnice do dalšího školního roku.

Školní rok 2021/2022

Sportujeme pro Afriku

Hlavním tématem akce Sporujeme pro Afriku byla „propojenost a vzájemná závislost světa“ a „podpora vzdělávání“.

Ve spolupráci s dobrovolnickou organizací Bookfeeding Project, která se zabývá výstavbou knihoven a komunitních centrem v různých zemích světa, jsme se rozhodli podpořit partnerskou školu a knihovnu v městě Rokupr v Sierra Leone.

Na naši místní akci, která se konala 1. 6. 2022, přesně v den oslav Mezinárodního dne dětí, jsme pozvali děti z blízkého okolí, aby si užili svůj svátek, a také si vyzkoušeli, jak se sportuje v afrických zemích. Finanční prostředky, které jsme na základě dobrovolného vstupného vybrali, byly na místě předány koordinátorce Aleně Machálkové, což je dobrovolnice pracující pro organizaci Bookfeeding Projekt. Žáci naší partnerské školy v Sierra Leone ve městě Rokupr si zakoupí nové knihy a učebnice do dalšího školního roku.

Abychom se naší partnerské škole představili, napsali jsme jim v hodině angličtiny dopis a zaslali pár fotek. Na oplátku i pan ředitel rokuprské školy zaslal fotky žáků a prostředí pro představu, kde se učí, jak se učí, a že je také baví fotbal, jako naše kluky.