ZŠ Ostrava, Matiční 5

Koordinátor
Mgr. Jaroslava Wágnerová
Vedení školy
Mgr. Vladimír Matuš
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2022 do roku 2024.

Základní škola v centru Ostravy  sídlí v historických budovách, které jsou památkově chráněné. 

S globálními tématy se setkáváme nejvíce v občanské výchově, kde má každý týden jeden žák připravenou aktualitu ze světa. Máme projektové dny, do kterých se zapojuje celá škola (Den Země, projektové dny k významnému výročí). Ve škole jsou koše na třídění odpadů, sbíráme víčka, sbíráme zbytky z ovoce na kompost, spolupracujeme s organizací Moment (sbíráme oblečení a hračky), zapojujeme se do akce Sněhuláci pro Afriku, šetříme vodou, bavíme se o globálních problémech i v cizích jazycích, pěstujeme zeleninu, sbíráme papír. Naše škola se zapojuje do různých projektů a účastní se soutěží. Několik let jsme zapojeni do projektu přeshraniční spolupráce základních škol z městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a polské Ratiboře.

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Hlavním tématem akce Sporujeme pro Afriku byla "propojenost a vzájemná závislost světa" a "podpora vzdělávání". 

Ve spolupráci s dobrovolnickou organizací Bookfeeding Project, která se zabývá výstavbou knihoven a komunitních centrem v různých zemích světa, jsme se rozhodli podpořit partnerskou školu a knihovnu v městě Rokupr v Sierra Leone. 

Na naši místní akci, která se konala 1. 6. 2022, přesně v den oslav Mezinárodního dne dětí, jsme pozvali děti z blízkého okolí, aby si užili svůj svátek, a také si vyzkoušeli, jak se sportuje v afrických zemích. Finanční prostředky, které jsme na základě dobrovolného vstupného vybrali, byly na místě předány koordinátorce Aleně Machálkové, což je dobrovolnice pracující pro organizaci Bookfeeding Projekt. Žáci naší partnerské školy v Sierra Leone ve městě Rokupr si zakoupí nové knihy a učebnice do dalšího školního roku.

Abychom se naší partnerské škole představili, napsali jsme jim v hodině angličtiny dopis a zaslali pár fotek. Na oplátku i pan ředitel rokuprské školy zaslal fotky žáků a prostředí pro představu, kde se učí, jak se učí, a že je také baví fotbal, jako naše kluky.