ZŠ Npor. Loma Příbor

Koordinátor
Mgr. Vladislava Strnadová
Vedení školy
Mgr. Alena Urbanová
Certifikát
Škola získala titul Světová škola v roce 2019 do roku 2021. Certifikát Světová škola je prodloužen do roku 2026.

Náš vzdělávací program se jmenuje Svět pro děti. Samotné slovo SVĚT a žádné vysvětlování nepotřebuje. No a ve slově SVĚT má každé písmeno svůj konkrétní význam – S jako SPORT, VĚ jako VĚDĚNÍ a T jako TVOŘIVOST. Sportujeme, učíme se, jsme kreativní. Naše škola je velká, moderní, plná slunce, má dvě tělocvičny, pozemek, hříště.

Globální témata se pravidelně vyskytují v učebních plánech – např. v prvouce, v přírodopise, ve fyzice, v zeměpise, ve výchově k občanství, ve výchově ke zdraví… V průběhu školního roku pořádáme různé akce – např. Stonožkové hnutí, kdy se snažíme vydělat různými způsoby  peníze, které pomáhají doslova na celém světě. Zúčastňujeme se různých vzdělávacích akcí mimo školu –např. Legiovlak, Osobnost Nikolase Wintona, spolupracujeme s Občanským sdružením Hájenka v Kopřivnici, v celé škole třídíme….

Myslím, že hlavním důvodem, proč chceme být světoví, je to, že chceme, ať se o našich aktivitách dozví co nejvíce lidí – dětí, jejich rodičů, prarodičů, více kolegů, prostě celá příborská veřejnost. A ještě víc, a ještě víc. Chceme to říct VŠEM.

Školní rok 2022/2023

Veřejnost na Dni otevřených dveří měla možnost vyjádřit svůj postoj k několika otázkám, uvědomit si, co vše může – nemůže, chce – nechce člověk pro odpovědnou spotřebu udělat.

Co realizace projektu Světová škola přináší učitelům a žákům?

 • Žákovský parlament se pěkně činil, líbí se mi, jakému tématu se věnují.
 • Projekt Světová škola má smysl, učí děti zodpovědnému myšlení.
 • Je to správná věc, do školy patří.
 • Chci změnit myšlení mých rodičů.
 • Uvědomuji si, že nechci plýtvat. 

Školní rok 2021/22

Sportujeme PRO VODU

Letošní sportovní akce, kdy žáci svým aktivním zapojením do pohybových aktivit (běh, fotbálek, skok do výšky a do dálky apod.) vybírají finanční prostředky na zakoupení zdravých lahví na vodu pro své budoucí spolužáky, byla doprovázena i dalšími aktivitami. V průběhu vyučování se promítala globální témata napříč školou, napříč předměty, napříč aktivitami a proběhly různé tematické exkurze a výlety.

A jak akci hodnotí žáci?

 • „Mám to rád, je to pro dobrou věc. Škoda, že tu lahev nemám taky.“ 
 • „Příští rok chci opět soutěžit, a vyhrát.“

Školní rok 2020/21

Běh pro vodu

Již tradičně žáci letos opět zorganizovali sportovně-sbírkový den s názvem Běh pro vodu, kde si nejen připomněli důležitost vody a nezbytnost omezovat jednorázové odpady, ale díky svému aktivnímu zapojení také vybrali peníze na zdravé lahve na vodu, které předají budoucím prvňáčkům. Žáci 1. – 5. tříd dohromady uběhli cca 250 km.

A jak akci hodnotí žáci?

 • „Musíme být informovaní, chránit svět.“
 • „Je to důležité, takto dál svět nemůže fungovat.“
 • „Učíme se jinak a je to fajn.“ 

Školní rok 2019/20

Plýtvání a Běh pro vodu

Během školního roku 2019/2020 jsme se věnovali plýtvání a s tím souvisejícím tématům. Žáci přemýšleli o plýtvání – co vlastně tento pojem znamená, kde vidí plýtvání – ve škole, doma, ve svém okolí. Žáci uspořádali Bazar – když věci nefungují, mohou sloužit dál … aneb konec plýtvání, jehož výtěžek byl použit na zakoupení zdravých lahví. Dále žáci uspořádali dotazníkové šetření mezi svými spolužáky o plýtvání, kde ve škole k němu dochází a jak by se tomu dalo zabránit. Na základě vlastního sledování i pohovoru s kuchařkami ve školní jídelně, žáci zpracovali seznam jídel, která jsou oblíbená a jídel, která velmi často zbydou (např. ryby, dušené, cibulová polévka). Na základě těchto zjištění pak došli k návrhům změn ve školním stravování, které by chtěli prosadit.

Současně jsme uspořádali sportovní den Běh pro vodu, který byl v loňském roce velmi úspěšný.

Školní rok 2018/2019

Co pijeme a z čeho?

Naším dlouhodobým záměrem projektu je zamezit zbytečnému nakupování plastových lahví a zbytečnému a nezdravému nakupování sladkých nápojů. Chceme přispět k tomu, aby si lidé v našem městě uvědomili, že to, co je nejlevnější, vždy a všude dostupné – voda, není pro všechny lidi tak samozřejmé. A zároveň, že je to ta nejlepší možná varianta pitného režimu. Problém vnímáme jako globální v souvislosti s 12. cílem udržitelného rozvoje SDGs. – Odpovědná výroba a spotřeba, konkrétně bod 12. 5. – Do roku 2030 výrazně snížit produkci odpadů s pomocí prevence, redukce, recyklace a opětovného používání. Nepochybně s naším projektem souvisí i cíl číslo 6 – Pitná voda, kanalizace. Zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi. Z dotazníků, které jsme rozdali všem dětem v naší škole, vyplynulo, že děti často mění lahve, ze kterých pijí, někteří žáci nepijí vůbec a opravdu zdravou lahev má jen několik žáků. Abychom mohli některé věci porovnat a ukázat, jak je naše chování neekonomické, provedli jsme několik výpočtů a čísla promluvila velmi jasně.

Jak akci hodnotí žáci?

 • Není mi jedno, jak to tady bude jednou vypadat, chci zdravou zem pro moje děti.
 • Globální témata jsou důležitá, jsem rád, že jsme se jim věnovali.
 • Nechci vyhazovat peníze za zbytečné plastové lahve, překvapilo mě, kolik dětí běželo.
 • Běh pro vodu byl zábavný, a přesto tak důležitý. Chci se světovce dál věnovat.
 • Akce byla super. Příště bych chtěla, aby mohli běžet i rodiče.