ZŠ Nový Rychnov

Koordinátor
Mgr. Monika Vlková
Vedení školy
Mgr. Vladimír Srb
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2014 do roku 2021.

Jsme malá škola, a přesto se často zapojujeme do nejrůz­nějších projektů. Snažíme se fungovat jako jedna rodina.

Zapojili jsme se například do projektu La Ngonpo, kde jsme se také zabývali problémy spojenými s lidskými právy, migrací či plastovým odpadem. Dále se o globální témata zajímáme v hodinách občanské výchovy, etické výchovy, dějepisu či zeměpisu.

Nešlo a nejde nám jen o titul samotný, ale především o to, abychom poznali svět kolem sebe a mohli tak třeba pomoci přispět k vyřešení celosvětových globálních problémů. Prvního ročníku se zúčastnili žáci devátého ročníku, protože chtěli, aby po nich na naší škole zůstalo něco originálního, což titul Světová škole určitě je. Dál se zapojovali různé třídy, naposled to byli žáci osmého ročníku a letos plánujeme do projektu zapojit žáky šesté a sedmé třídy.

 

2013/2014:

Životní prostředí – stromy

Ve školním roce 2013/2014 se žáci věnovali problematice kácení deštných pralesů i aktuální situaci v ČR (stromy v Národních parcích, okolí školy a obce). Školní akce nesla název: „Na stejné zemi co my, bydlí tu s námi stromy“. Jednalo se o výstavu o stromech v prostorách školy, kterou škola šikovně propojila s oslavami Dne matek. Během závěrečné akce studenti symbolicky jeden strom na školním pozemku zasadili. V projektu se nejvíce angažovali žáci tehdejší 9. třídy.

 

2014/2015:

Životní prostředí

Všechny třídy měly během školního roku ve výuce zařazeno téma Životní prostředí a navíc žáci 9. třídy navštívili se svou prezentací na toto téma zbylé třídy.

 

2015/2016:

Životní prostředí – odpad

Ve školním roce 2015/2016 žáci u tématu životního prostředí zůstali. Od stromů se však posunuli ke třídění odpadu. Žáci 8. třídy připravili osvětově-vzdělávací dopoledne pro děti ze sousední mateřské školy. Tématem jejich akce byly odpadky, recyklace, třídění odpadu a starost o životní prostředí. Žáci se rozdělili na dvě skupiny a každá ze skupin si vzala na starost lektorování programu pro jednu třídu MŠ (zapojila se 1. a 2. třída, tj. celá MŠ). Děti z MŠ byly skrze hry seznámeny s druhy odpadů a způsobem jejich třídění, což bylo také jedním z cílů akce. Žáci s dětmi dále mluvili o tom, proč je třídění odpadů a starost o životní prostředí důležitá.

V květnu 2016 proběhl na ZŠ Nový Rychnov audit Světové školy a certifikát byl prodloužen na dalších 5 let.

 

2016/2017:

Férová snídaně 13.5. 2017    

Cílem akce bylo informovat o myšlence fair trade a odpovědné spotřebě. S žáky jsme během hodin Ov studovali různé materiály o tématech, sledovali videa nebo hráli hry (např. Kakaové boby – žáci si vyzkoušeli roli pěstitele a obchodníka, kteří vyjednávají o cenách svých potravin). Dále měli za úkol také informovat rodiče nebo spolužáky a vysvětlit, proč a jaké potraviny je na snídani vhodné nachystat. Rodiče byli v den konání pikniku příjemně překvapeni, že měli vlastně velký výběr, co si přinést, i když se z počátku obávali. Také si ale podle snídaní ostatních uvědomili, co všechno dalšího také odpovídá podmínkám Férové snídaně.

Mgr. Monika Vlková: Při přípravách jsme vůbec nevěděli, kolik lidí by mohlo přijít, celkový počet přes 50 účastníků nás velmi potěšil. Jsem ráda, že se kolegyně ujala programu pro děti a že jsme si všichni užili příjemné dopoledne.

Ivana Vlasáková: Myslím, že se nám podařilo všechno, před akcí jsem ani žádná velká očekávání neměla, nedokázala jsem odhadnout, jak to dopadne. Nakonec ale musím jen všechny pochválit, žáky i jejich rodiče, jak se na snídani připravili.

Sandra (6.tř.): Příště snad nebudeme tolik nervózní při vysvětlování ostatním, co si s sebou vzít, někdy jsem to říkala trochu zmateně. Jinak se nám snad vše povedlo.

Kristýna (7.tř.): Akce se mi líbila, uteklo to rychle a bylo vidět, že si to ostatní užili.

Josef (7.tř.): Mně se to moc líbilo, jak všechny informace a hry o hodinách, tak pak hlavně sobotní dopoledne, kdy jsme se všichni sešli.

Mgr. Monika Vlková: Díky Světové škole máme možnost žákům předávat jiné informace, snažit se je opravdu zapojit tak, aby sami organizovali, starali se a měli za něco sami zodpovědnost. Je krásné vidět, že přes počáteční nadšení, které chvílemi střídá strach ze zodpovědnosti, se vždy dětem podaří vše, co chtěli. A vždy svou práci zvládnou velmi dobře. Vymyslí úkoly jako doprovodný program pro děti, zajistí distribuci pozvánek/plakátů na akci nebo jen to, že umí správně poradit například ohledně vhodných potravin pro Férovou snídani.

Ivana Vlasáková: Ráda vidím spolupráci dětí napříč různými ročníky, k tomu se je snažíme vést i mimo projekt Světové školy. Dále se mi líbilo i to, že akce vzbudila zájem rodičů a věřím, že příští rok se nás sejde ještě o něco více.

Tereza (4.tř.): Bylo zároveň náročné i zábavné chystat s mamkou jídlo na piknik, protože nejdříve jsme moc nevěděly, co si správně vzít.

Ivana (8.tř.): Jsem ráda, že jsem mohla pomoci s přípravou her pro mladší děti.

Filip (6.tř.): Bavila mě už příprava na Férovou snídani, měli jsme možnost si sami něco vyzkoušet a starat se o to.

 

2017/2018:

Odpovědná spotřeba, Fair trade a Férová snídaně

Cílem akce bylo rozšířit informace o fair trade a o zodpovědné spotřebě; strávit společně sobotní dopoledne a setkat se s přáteli; vymyslet a řídit vlastní projekt.

Během akce jsme účastníkům rozdali kvíz s otázkami o fair trade, na který odpovídali. Podle přineseného jídla si myslíme, že si ostatní uvědomili, co znamená fair trade a věříme, že se o tuto problematiku budou dál zabývat, i když asi ne pořád. Pro žáky 7.třídy nebylo jednoduché celý projekt vymyslet a řídit, ale podle reakcí ostatních, to výborně zvládli.

V sobotu 12. května jsme měli již podruhé možnost se sejít, společně si užít piknik a zároveň tak podpořit myšlenku spravedlivého obchodu (fair trade). Letos se organizace pikniku ujali žáci 7. třídy, předem pozvali všechny žáky a pracovníky ZŠ i MŠ, paní starostku a také klienty a pracovníky chráněného bydlení Jeřabina. Kromě toho také nachystali pozvánky, letáky a informační plakát, ale vymysleli také doprovodný program pro děti – kvízy pro děti i dospělé, omalovánky nebo sportovní soutěže. Na začátku pikniku se ujali přivítání a po celou dobu pikniku se poctivě starali o všechna stanoviště.

Jsme rádi, že se 2.ročník Férové snídaně opět povedl a mohli jsme se tak připojit k dalším 170 místům po ČR a podpořit tak pěstitele a jejich výrobky z rozvojových zemí. Všichni zúčastnění mohli ochutnat spoustu dobrot – bábovku, sušenky nebo muffiny z fair trade čokolády, slaný koláč s českým chřestem, domácí pomazánky s domácím chlebem nebo doma vypěstovanou zeleninu, dokonce byl i guláš. Nechyběla ani fair trade káva a čaj nebo domácí šťáva.

Kromě podpory a šíření myšlenky fair trade byl společný piknik skvělou příležitostí se sejít s rodiči, žáky a přáteli, popovídat si, inspirovat se novými recepty a užít si sobotní dopoledne. Potvrzuje to i vyšší účast piknikářů, letos se nás sešlo přes 60. 

 

2018/19

Férová snídaně 

Cílem férové snídaně bylo upozornit na problematiku správného obchodu, tedy upozornit na životy pěstitelů v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky, ale také na život a podmínky pěstitelů ze svého okolí. Férová snídaně se konala formou pikniku před školou, kde všichni zúčastnění (učitelé, rodiče, žáci) přinesli bábovky, moučníky, pomazánky, guláš, doma vypěstovanou zeleninu, ovoce, apod., které byly se značkou „fairtrade“ nebo od lokálních pěstitelů. Děti měly možnost zapojit se do různých sportovních aktivit, hlavolamů, kvízů apod., kde se dozvěděly něco nového o tomto projektu. V průběhu akce byly v areálu školy rozmístěny plakáty, kde bylo možné dočíst se podrobněji o této problematice.