ZŠ Jana Babáka, Brno

Vedení školy
Mgr. Ivo Pokorný
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2012.