ZŠ, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, p. o.

Koordinátor
Daniela Rulfová
Vedení školy
Mgr. Bc. Marie Sechovcová
Webové stránky
Certifikát
Certifikát bude udělen v roce 2024.

„Jsme si vědomi jedinečnosti každého z nás, a proto je individuální přístup naší prioritou.”

Označení Duhová škola, vyplývá z našeho zaměření – poskytujeme vzdělání všem dětem s různorodými vzdělávacími potřebami – zdravotní postižení, sociální znevýhodnění, ale také dětem mimořádně nadaným. Nabízíme skvěle vybavenou ICT školu a erudovaný učitelský sbor, jehož většinu tvoří právě speciální pedagogové, kteří dokážou všechny děti podpořit. Právě pro náš přístup k žákům jsme doporučováni PPP.

S globálními tématy pracujeme v rámci různých předmětů jako je zeměpis, dějepis, přírodopis, anglický jazyk a další. Využíváme také různé exkurze, besedy a projektové dny, které se zaměřují na globální témata. Naše škola se ráda zapojuje do nových projektů a dává do toho maximum. Projekt Světová škola je pro nás velikou výzvou a šancí jak dostat globální témata nejen do podvědomí žáků, ale také je šířit mezi širší veřejnost.