ZŠ a WZŠ Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Koordinátor
Kateřina Richterová
Vedení školy
Mgr. Aleš Matoušek
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2017 do roku 2019.

Žáci sedmého a osmého ročníku se shodli, že naše škola je především výjimečná v tom, že dohromady fungují dvě větve – základní a waldorfská. Vzápětí se shodli, že zcela určitě musíme vyzdvihnout fakt, že základní větev je velmi pestrá, co se týče složení žáků. Vyskytuje se u nás větší počet žáků romského původu a žáků ze sociálně slabého zázemí. Ve škole s tím učitelé velmi pracují a vzájemná spolupráce mezi žáky funguje.

Globální témata jsou žákům blízká především v hodinách občanské výchovy pomoci různých projektů. Témata globalizace ale po chvilce zamyšlení žáci našli i ve výuce dějepisu, zeměpisu a přírodopisu. Nakonec si žáci vzpomněli i na velmi oblíbený každoroční projekt „Den země“.

Do projektu se žáci chtěli přihlásit sami a argumenty proč měli žáci v hlavě srovnané, vybrali jsme ty nejzásadnější:

  • Chceme zažít něco nového.
  • Je to výzva!
  • Chceme, aby se o naší škole více vědělo!
  • Moc rádi bychom někomu pomohli.

 

2016/2017

Porubáci pomáhají, potravinami neplýtvají

Hlavním cílem bylo vysbírat potraviny pro Potravinovou banku. Žáci sepsali dopis na ministerstvo zemědělství, kde poukázali na problém s českým zákonem a uspořádali akci, kde sesbírali potraviny pro Potravinovou banku. Akce proběhla 27. dubna ve školní jídelně, kde byly připraveny sběrné koše. Zároveň si žáci připravili informační letáky a na akci všechny seznamovali s fakty ohledně plýtvání potravinami a o celoročním snažení žáků a cestě, na které se ke sbírce dostali. Pozváni byli rodiče žáků školy, učitelé i všichni spolužáci. Celkem se akce zúčastnilo zhruba 50 lidí, vybralo se přes 60 kg potravin. Pro školu školní tým uspořádal akci ke Dni Země, kde žáci školy plnili formou soutěže různé disciplíny. A tak členové školního týmu zábavnou formou předali své nabité vědomosti a zjištěné informace o plýtvání potravinami ostatním žákům školy.