ZŠ a MŠ Pramínek

Koordinátor
Markéta Hulánová
Vedení školy
Helena Hlouchová, Božena Havelková
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2019 do roku 2021.

Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o.p.s. je místo, které podporuje rozmanitost a odlišnost každého dítěte. Dětem v naší škole se snažíme zajišťovat bezpečné prostředí plné inspirativních podnětů, které přispívají k jejich individuálnímu rozvoji. Důležitá je pro nás spolupráce rodiny a širší komunity, což se snažíme zajistit vstřícným komunikativním přístupem a příjemným prostředím.

Ve škole se snažíme témata globální výuky zařazovat celoročně a napříč předměty. Děti mají tematizované dny týkající se environmentálních témat jako třídění odpadu a úklid okolí školy. Organizujeme také kulturní akce k příležitostem svátků, kdy finančním výtěžkem podporujeme ty, co to potřebují.

Osobně si myslíme, že s tématy GRV již pracujeme napříč předměty v celé škole. Rádi bychom se ve tvorbě projektů s GRV tematikou zlepšili a strukturovaně ji uchopili napříč kurikulem všech ročníků. Chceme našim dětem nabídnout pestrou možnost vzdělávání a kreativní tvorby, seberozvoje a seberealizace.

 

školní rok 2018/2019

Den pro vodu

Žáci prostřednictvím projektových aktivit vnímali důležitost vody a hospodaření s ní z globálního hlediska. Žáci nejprve zkoumali kvalitu vody v okolí školy a výsledky budou publikovat. Poté za podpory učitelů a dobrovolníků z řad rodičů instalovali nádrže na zachytávání dešťové vody na pozemku školy, realizovali jarní úklid, čištění a rekultivaci školních jezírek a pítek. Během Dne pro vodu zhlédli environmentální filmy jako Aldabra, Poslední lovci, Sea of life, Každá kapka se počítá či Krajina v tísni a sdíleli své pocity a názory, které filmy vyvolaly. Odpoledne společně za podpory veřejnosti vyčistili v rámci místní akce chráněné území Skalky v bezprostřední blízkosti Brněnské přehrady. Učitelům, žákům, rodičům i veřejnosti se podařilo sesbírat devadesát 240l pytlů nepořádku, více než 20 pneumatik a dalších kuriózních věcí jako kapota od auta či slunečník.