ZŠ a MŠ Pramínek

Koordinátor
Markéta Košumberská
Vedení školy
Helena Hlouchová, Božena Havelková
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2019 do roku 2028.

Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o.p.s. je místo, které podporuje rozmanitost a odlišnost každého dítěte. Dětem v naší škole se snažíme zajišťovat bezpečné prostředí plné inspirativních podnětů, které přispívají k jejich individuálnímu rozvoji. Důležitá je pro nás spolupráce rodiny a širší komunity, což se snažíme zajistit vstřícným komunikativním přístupem a příjemným prostředím.

Ve škole se snažíme témata globální výuky zařazovat celoročně a napříč předměty. Děti mají tematizované dny týkající se environmentálních témat jako třídění odpadu a úklid okolí školy. Organizujeme také kulturní akce k příležitostem svátků, kdy finančním výtěžkem podporujeme ty, co to potřebují. Osobně si myslíme, že s tématy GRV již pracujeme napříč předměty v celé škole. Rádi bychom se ve tvorbě projektů s GRV tematikou zlepšili a strukturovaně ji uchopili napříč kurikulem všech ročníků. Chceme našim dětem nabídnout pestrou možnost vzdělávání a kreativní tvorby, seberozvoje a seberealizace.

Školní rok 2022/2023

Sázíme stromy

Cílem naší naší akce bylo pomoci s obnovou zeleně v Moravské Nové Vsi, která byla v červnu 2021 zasažena tornádem. Ve spolupráci s místní nadací jsme uspořádali sázecí brigádu, které se účastnili žáci, rodiče a pedagogové naší školy. Společně jsme pomáhali zacíleně tam, kde to právě bylo potřeba. Do výjezdní akce jsme zapojily lidské síly i vybrané finanční prostředky. Součástí akce bylo i seznámení se s aktivitami a činností Jihomoravské komunitní nadace, která v obci působí.

Školní rok 2021/2022

Sportovní den na Káčatech

Zorganizovali jsme sportovní den v dopolední části pro žáky a žákyně školy, odpoledne pak dále pro rodiče a širší komunitu školy. Součástí odpoledního programu byl orientační běh jednotlivců a skupin, kdy skrze dobrovolné startovné žáci vybírali peníze na podporu obnovy zeleně v oblastech zasažených tornádem v červnu 2021. Vybraná podpora se spolu s výtěžkem Zimního Pramínkování (školní jarmark) použila na další místní akci v září 2022.

Školní rok 2020/2021

Staň se hrdinou matky Země!

Vzhledem k pandemické koronavirové situaci, kdy byly nařízením vlády omezeny venkovní akce s větším počtem účastníků, jsme se rozhodli uspořádat akci formou venku instalované stezky, kterou si účastníci mohli projít a plnit na ní úkoly a jiná zadání, něco se při tom dozvědět a zažít. Téma této stezky Staň se hrdinou matky Země! navazovalo na celoškolní roční téma Zachraň sebe, zachráníš naši planetu. Stezku pro širší veřejnost žáků okolních škol a obyvatel městské části Brno-Bystrc připravovali naši žáci 1. a 2. třídy. Žáci připravili celkem 10 stanovišť, která umístili na plot naší školy tak, aby kdokoli, kdo kolem prochází se do akce mohl individuálně zapojit. Stezka byla k dispozici od 14. do 30. 6. 2021.

Školní rok 2019/2020

Dýcháme se stromy

Hlavním cílem plánované místní akce bylo podpořit zdravý životní styl všech věkových kategorií a poukázat na to, že tím, že se sami budeme hýbat v přírodě můžeme zlepšit kvalitu života nejen nás samotných, ale i lidí kolem nás. Chtěli jsme poukázat na to, že tím, že začneme sami u sebe a dělat zdánlivě malé kroky, můžeme mít vliv na změny globálnějšího a trvalejšího charakteru. Plánovali jsme zorganizovat orientační běh v okolí brněnské přehrady a za vybrané finanční prostředky podpořit záchranu deštných pralesů. Kromě místní akce jsme připravovali arteterapeutický Den rodiny, společné čtení o lese a promítání filmů na toto téma. Akce se nám kvůli nepříznivé pandemické situaci nepodařilo zrealizovat.

Školní rok 2018/2019

Den pro vodu

Žáci prostřednictvím projektových aktivit vnímali důležitost vody a hospodaření s ní z globálního hlediska. Žáci nejprve zkoumali kvalitu vody v okolí školy a výsledky budou publikovat. Poté za podpory učitelů a dobrovolníků z řad rodičů instalovali nádrže na zachytávání dešťové vody na pozemku školy, realizovali jarní úklid, čištění a rekultivaci školních jezírek a pítek. Během Dne pro vodu zhlédli environmentální filmy jako Aldabra, Poslední lovci, Sea of life, Každá kapka se počítá či Krajina v tísni a sdíleli své pocity a názory, které filmy vyvolaly. Odpoledne společně za podpory veřejnosti vyčistili v rámci místní akce chráněné území Skalky v bezprostřední blízkosti Brněnské přehrady. Učitelům, žákům, rodičům i veřejnosti se podařilo sesbírat devadesát 240l pytlů nepořádku, více než 20 pneumatik a dalších kuriózních věcí jako kapota od auta či slunečník.