ZŠ a MŠ Hnízdo Únětice, p. o.

Koordinátor
Kristýna Jilková
Vedení školy
Martina Hovorková
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2020 do roku 2022.
Jsme škola, která se nachází v obci. Ctíme naší obec a vážíme si všeho, co nám nabízí. Vedeme naše děti již od školky k environmentálnímu chování. Třídíme odpad papír, plast, bio odpad a nápojové kartony. Podporujeme možnosti našich dětí a rozvíjíme jejich zvídavost.
Vedeme naše děti k environmentálnímu chování a globální témata jsou v určité míře součástí vyučování. Najdou se mezi dětmi jedinci, kteří vyhledávají informace o dění ve světě kolem nás. Motivace naší školy tkví v tom, že chceme nacházet nová témata v oblasti globálních problémů a ukazovat žákům, v čem můžeme jako škola být nápomocní k jejich řešení. Rádi nalezneme nové spolužáky, nové tváře a nové nápady.

Školní rok 2020/2021

Návrat k přírodě – den Země, životní prostředí, péče o zahradu školy a záhonů v okolí

Rozhodli jsme se zvelebit prostředí kolem školy, využít prostoru a předat zodpovědnost za tento pozemek dětem. V našem záměru místní akce byl zohledněn ekosystém jako takový, aby se nezatěžovala půda a bral se i ohled na živočichy, kteří v ní žijí nebo žít budou. Dalším záměrem bylo, aby děti samy převzaly odpovědnost za zvelebené záhonky, samy zalévaly a plely během návštěvy Školní družiny záhony a vybudovali si tím vztah nejen k těmto záhonům, ale také potažmo k nejbližšímu okolí, aby si vážili každé rostliny a každého malého hmyzu. Díky práci na zahradě mají děti větší úctu a pochopení pro přírodu, ve které se budou následně pohybovat v budoucnu. Bohužel kvůli pandemickým opatřením nebylo možné přizvat širokou veřejnost a ani rodiče, přesto jsme se rozhodli tuto akci neodkládat. Partnerem této akce byly rodiče dětí, kteří finančně přispěli na nákup rostlin. Dále zapůjčili zahradní náčiní, které bylo potřeba. Dalším partnerem byla sama obec, která nám vyčlenila pozemek pro zvelebení.

Školní rok 2019/2020

Bazárek, chudoba a Kamerun

Cílem projektu bylo ukázat dětem a veřejnosti podoby chudoby, vysvětlit jim, v jakých zemích je chudoba nejčastější, co znamená pro danou zemi a také jak to je s chudobou v České republice. Místní akce měla podpořit pochopení základních informací o možnostech řešení chudoby. Školní tým uspořádal „bazárek“ s oblečením, hračkami, plyšáky a dalšími věcmi. Akce byla z důvodů opatření proti nákaze koronaviru přetvořena do online podoby. Žáci malovali plakáty pro bazar a umístili je po obci Únětice. Nafotily oblečení a připnuly orientační štítky na jednotlivé kusy, roztřídily kusy dle tzv. prodejců a stanovovaly ceny za zboží. Poté převzaly práci vychovatelky a postupně přidávaly jednotlivé kusy na webové stránky, kde si je mohli zamluvit rodiče či další potencionální kupující. Pro prodej byla zvolena speciální webová stránka, která je zaměřená na darování. Škola zpropagovala tuto webovou stránku a dostala ji do povědomí rodičů. Výtěžek z bazárku se škola rozhodla rozdělit a darovat polovinu na uniformy do školy dětem z Kamerunu. Další část použijí na obnovu rostlin před školou, které byly zničeny v rámci rekonstrukce budovy školy.