ZŠ a MŠ Hnízdo Únětice, p. o.

Koordinátor
Kristýna Jilková
Vedení školy
Martina Hovorková
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2020 do roku 2022.
Jsme škola, která se nachází v obci. Ctíme naší obec a vážíme si všeho, co nám nabízí. Vedeme naše děti již od školky k environmentálnímu chování. Třídíme odpad papír, plast, bio odpad a nápojové kartony. Podporujeme možnosti našich dětí a rozvíjíme jejich zvídavost. 
 
Vedeme naše děti k environmentálnímu chování a globální témata jsou v určité míře součástí vyučování. Najdou se mezi dětmi jedinci, kteří vyhledávají informace o dění ve světě kolem nás.
 
Motivace naší školy tkví v tom, že chceme nacházet nová témata v oblasti globálních problémů a ukazovat žákům, v čem můžeme jako škola být nápomocní k jejich řešení. Rádi nalezneme nové spolužáky, nové tváře a nové nápady.
 
 
 

2018/2019

Bazárek, chudoba a Kamerun
 
Žáci s učiteli se v projektu věnovali tématu chudoba a nerovnost, a také udržitelný rozvoj. Cílem projektu bylo ukázat dětem a veřejnosti podoby chudoby, vysvětlit jim, v jakých zemích je chudoba nejčastější, co znamená pro danou zemi a také jak to je s chudobou v České republice. Místní akce měla podpořit pochopení základních informací o možnostech řešení chudoby. Školní tým uspořádal „bazárek“ s oblečením, hračkami, plyšáky a dalšími věcmi. Původní záměr byl, aby děti prodávaly oblečení v bazárku na školní zahradě a součástí akce měla být i výstava prací dětí na téma chudoby a informací o ní.  Akce byla z důvodů opatření proti nákaze koronaviru  přetvořena do online podoby. Akce Bazárek začala 10.10.2020 a pokračuje v dalších týdnech. Žáci malovali plakáty pro bazar a umístili je po obci Únětice. Nafotily oblečení a připnuly orientační štítky na jednotlivé kusy, roztřídily kusy dle tzv. prodejců a stanovovaly ceny za zboží. Poté převzaly práci vychovatelky a postupně přidávaly jednotlivé kusy na webové stránky, kde si je mohou zamluvit rodiče či další potencionální kupující. Pro prodej byla zvolena speciální webová stránka, která je zaměřená na darování. Škola zpropagovala tuto webovou stránku a dostala ji do povědomí rodičů. Výtěžek z bazárku se škola rozhodla rozdělit a darovat polovinu na uniformy do školy dětem z Kamerunu. Další část použijí na obnovu rostlin před školou, které byly zničeny v rámci rekonstrukce budovy školy. Děti si uvědomují, kolik mají oblečení, které už nevyužívají, proto ho dávají do bazárku, kde si oblečení koupí někdo, kdo ho bude nosit rád. Mnoho dětí a rodičů ze školy i mimo ni se rozhodlo do bazárku věci přinést.