ZŠ a MŠ Dambořice, okres Hodonín, p. o.

Koordinátor
Mgr. Hana Hanáková
Vedení školy
Mgr. Drahomíra Beková
Webové stránky
Certifikát
Certifikát bude udělen v roce 2024.

Naše škola je moderně vybavená a i učitelé používají při výuce moderní, aktivní formy výuky. Zapojujeme se do různých soutěží a projektů, účastníme se výukových programů. Před školou máme geopark s jezírkem, který využíváme jako venkovní výukové prostředí.

O globálních problémech se bavíme napříč předměty. Děláme různé akce a výtěžek z nich posíláme na pomoc potřebným. Také během roku probíhají ve škole zajímavé projekty se zábavnými, ale i naučnými aktivitami např. Den Země, Den stromů, Den vody atd. Do Světové školy jsme se zapojili proto, aby lidé věděli, že naše škola je super a zajímá se o globální témata. Chceme dokázat, že skvělé školy nejsou jen ve městech, ale i na malé vesnici. A aby i rodiče věděli, že dali své dítě na správnou školu, kde se pořád něco děje.