Základní škola Újezd u Brna, okres Brno – venkov

Koordinátor
Petra Kořínková
Vedení školy
Vladan Kupsa
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2015 do roku 2022.

Naše škola je dlouhodobě zapojena do mezinárodního projektu Ekoškola (Eco-Schools) a již dvakrát jsme obhájili titul Ekoškola. Od vstupu do tohoto projektu se naše škola hodně změnila a všichni se snažíme být šetrnější k životnímu prostředí. Pro okolní školy organizujeme školní i oblastní kolo soutěže Ekoolympiáda a často se zapojujeme do různých aktivit zaměřených na environmentální výchovu.

Globální témata jsou zahrnuta ve Školním vzdělávacím programu Duhová škola a do výuky jsou zařazována především ve volitelných předmětech ekologický seminář, přírodopisné praktikum a globální výchova. Spolupracujeme s organizacemi, které se zabývají globálně-rozvojovým vzděláváním (NaZemi, ARPOK, Hnutí Nesehnutí). V prostorách školy organizujeme besedy, výukové programy a výstavy, zaměřené na globální témata.

V projektu Světová škola získáváme inspiraci a nové náměty, jak lépe a efektivněji informovat žáky i veřejnost o globálních problémech. Rádi bychom navázali spolupráci se školou v zahraničí, která má podobné zaměření jako naše škola.

2014/2015:

Seznamte se s Fairtrade 

Cílem místní akce bylo zvýšení povědomí veřejnosti o problému zneužívání lidské práce a vykořisťování děti. Akce se uskutečnila v prostorách školy, takže byla zapojena i širší veřejnost. V době konání třídních schůzek žáci prodávali Fairtrade výrobky a připravili ochutnávku spojenou s prezentací jednotlivých produktů. Rádi bychom v budoucnu nastartovali spolupráci s místními obchodníky a navrhli jim možnost komisního prodeje Fairtrade výrobků.

2015/2016:

Seznamte se s Fairtrade 

Naším hlavním cílem bylo zaujmout co nejvíce žáků z místních škol, seznámit je s podstatou spravedlivého obchodu a samozřejmě také prodat ideálně všechny připravené produkty. Akce se účastnilo deset vybraných škol z blízkého okolí. Byl nám vyhrazen speciální prostor, ve kterém vznikl prodejní stánek Fairtrade. Abychom zvýšili zájem, proběhla i ochutnávka fairtradové čokolády, sušenek a nugátů. Žáci ze zapojených škol se vyptávali, jak to celé funguje a kam jdou peníze. Většina z nich před akcí organizaci Fairtrade neznala, takže se dá konstatovat, že naše akce svůj původní cíl splnila.

2016/2017

Ekoolympiáda

Ekoolympiáda byla určena žákům prvního stupně okolních škol. Akce byla zaměřena na prozkoumání přírodovědných a ekologických znalostí dětí. Zúčastnilo se jí 120 soutěžících. Na přípravě se výrazně podíleli žáci 8. a 9. ročníku. Tým Světové školy měl na akci několik stanovišť. Tam se děti dozvídaly informace o potravinách z dovozu. Pro tým světové školy bylo především zajímavé zjišťovat, co dětí vědí a co ne. „Potěšilo mě, že jsem jim to dokázala vysvětlit, bavilo nás to oboustranně,“ uvedla studentka Klára. Děti také skládaly logo biopotravin a povídaly si o ekologickém zemědělství. Poté si samy zkoušely pročíst složení na obalech bonbónů a následně rozhodnout, které si koupí. Podle studentky Markéty byla největší zkušeností a výzvou organizace: „Organizování je hodně těžká věc, měli jsme to vymyšlené, a pak se to zvrtlo – museli jsme vše hodně zrychlit.“ Studenti se se situací vyrovnali velmi dobře. Na akci měla stánek i místní výrobkyně marmelád, která přislíbila další spolupráci. Cílem akce bylo také nalákat učitele okolních škol ke společným projektům. 

2017/18

Akční den       

Od školního roku 2016/2017 se věnujeme podpoře lokálních výrobců potravin a podařilo se nám navázat spolupráci s paní Veronikou Konečnou, která vyrábí domácí marmelády, džemy, sirupy a pečené čaje. Slavila úspěchy i na mezinárodní soutěži ve Velké Británii. Od minulého školního roku jsme rovněž zapojeni i do projektu Menu pro změnu, takže jsme spojili tyto dvě akce dohromady a výsledkem byl Akční den. Pozn. V předchozích letech jsme jako hlavní téma měli výrobky Fairtrade, bohužel ale odezva od lidí nebyla moc pozitivní, proto jsme změnili „zaměření“.

Cíle akce byly dva – vzdělávat a vařit. Osmáci a deváťáci si připravili pro žáky prvního stupně přednášky o sezónních a lokálních potravinách a plýtvání odpady. Třeťáci a čtvrťáci ještě navíc vyráběli etikety na marmelády. Žáci druhého stupně s pomocí paní Konečné vyráběli hruškovou marmeládu, pečený čaj a jablečný sirup. Celá akce byla zábavná. Dokonce se pak ozvalo pár kluků s tím, že „vyrobit marmeládu není vůbec těžký“. Akce měla pokračování ještě v prosinci – výrobky dětí se prodávaly na našem Vánočním jarmarku.