Základní škola Ostrava-Hrabová

Koordinátor
Mgr. Lenka Kudlejová
Vedení školy
Mgr. Radek Pollo
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2022 do roku 2024.

Ačkoli se naše škola nachází v městském obvodu Ostravy, má Hrabová spíše vesnický ráz. Proto i charakter naší školy je více rodinný, pro všechny poskytuje bezpečné prostředí a umožňuje hlubší propojení školy s komunitou obce, což vyplývá z našeho motta: „Škola – místo k životu.“ S globálními tématy pracujeme nejen v rámci obsahu vyučovacích předmětů, ale také v průřezových tématech, projektech a akcích. Tyto jsou zaměřeny jednak environmentálně- sponzorování pandy červené v ZOO Ostrava, udržitelný způsob cestování – Pěšky do školy, třídění odpadu, apod. Nevyhýbáme se však ani sociálním tématům: mezigenerační vztahy- celoroční projekt zaměřený na společné akce pro prarodiče žáků, charitativní sbírky. Prostřednictvím projektu Edison jsme umožnili našim žákům seznámit se s životem v rozmanitých částech světa. V oblasti lidských práv využíváme lekce vzdělávacího programu Jeden svět na školách a Příběhy bezpráví. Naše škola se uchází o titul Světová škola proto, že účast v tomto projektu vnímáme jako možnost k prohloubení, rozšíření a zviditelnění aktivit naší školy v oblasti globálního rozvojového vzdělávání. Zejména chceme umožnit našim žákům více pochopit problémy současného světa a podílet se aktivně na jejich řešení v rámci  komunity.

školní rok 2021/2022

Hrabovský swap

Cílem naší akce Hrabovský swap bylo nejen uspořádat swap oblečení, ale také upozornit rodiče našich žáků a místní veřejnost na sociální a environmentální problémy spojené s produkcí oděvů a možnosti, jak je můžeme sami zodpovědnou spotřebou ovlivnit. Součástí akce bylo tudíž promítání filmu: „Co se nenosí“ na téma upcyklace s následnou reflexí a interaktivní přednáška, kterou pro nás zorganizovali partneři akce z Centra cirkulární módy v Ostravě na téma: Cirkulární móda příležitost pro vaši skříň i planetu. Výtěžek z dobrovolného vstupného jsme původně chtěli využít na nákup šicího  stroje pro školu, ale nakonec jsme se rozhodli celý výtěžek věnovat na podporu činnosti Centra cirkulární módy. 

Během prosince se zapojení žáci zúčastnili dvou výukových lekcí, ve kterých se seznámili s rozložením textilního průmyslu ve světě, s jeho environmentálními dopady a s pracovními podmínkami zaměstnanců textilního průmyslu v zemích tzv. globálního jihu. V dubnu jsme do našich aktivit zapojili i další žáky naší školy. První společnou akcí bylo focení v oblečení naruby s hashtagem: #whomademyclothes, kterým jsme se chtěli připojit k mezinárodní iniciativě Fashion Revolution. Fotky jsme sdíleli na webových stránkách školy a v galerii školy jsme z nich vytvořili výstavu. Dále jsme spolu se žákovským parlamentem vyhlásili pro žáky třetích až devátých ročníků výtvarnou soutěž: Rychlá/ udržitelná móda. Během výtvarné výchovy se žáci seznámili s problematikou rychlé a udržitelné módy a vytvořili skupinové i individuální výtvarné práce, kterými jsme vyzdobili prostory, v nichž naše komunitní akce probíhala. Některé žáky téma zaujalo natolik, že se mu také věnovali v rámci Dne Země. S týmem Světové školy jsme se dne 22.4.2022 zúčastnili festivalu udržitelné módy Refashion v Ostravě, kde jsme zhlédli ukázky tradičních textilních technik, řemesel a dílen a  zapojili jsme se do doprovodných programů v podobě různých workshopů. Vyvrcholením byla naše komunitní akce: Hrabovský swap.