Základní škola Ostrava-Hrabová

Koordinátor
Mgr. Lenka Kudlejová
Vedení školy
Mgr. Radek Pollo
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2022 do roku 2024.

Ačkoli se naše škola nachází v městském obvodu Ostravy, má Hrabová spíše vesnický ráz. Proto i charakter naší školy je více rodinný, pro všechny poskytuje bezpečné prostředí a umožňuje hlubší propojení školy s komunitou obce, což vyplývá z našeho motta: „Škola – místo k životu.“ S globálními tématy pracujeme nejen v rámci obsahu vyučovacích předmětů, ale také v průřezových tématech, projektech a akcích. Tyto jsou zaměřeny jednak environmentálně- sponzorování pandy červené v ZOO Ostrava, udržitelný způsob cestování – Pěšky do školy, třídění odpadu, apod. Nevyhýbáme se však ani sociálním tématům: mezigenerační vztahy- celoroční projekt zaměřený na společné akce pro prarodiče žáků, charitativní sbírky. Prostřednictvím projektu Edison jsme umožnili našim žákům seznámit se s životem v rozmanitých částech světa. V oblasti lidských práv využíváme lekce vzdělávacího programu Jeden svět na školách a Příběhy bezpráví.

Naše škola se uchází o titul Světová škola proto, že účast v tomto projektu vnímáme jako možnost k prohloubení, rozšíření a zviditelnění aktivit naší školy v oblasti globálního rozvojového vzdělávání. Zejména chceme umožnit našim žákům více pochopit problémy současného světa a podílet se aktivně na jejich řešení v rámci  komunity.

Školní rok 2022/2023

Zdraví a kvalitní  život

Téma jsme si zvolili se záměrem, aby si žáci uvědomili, proč je zdraví pro člověka důležité a jak o něj mohou pečovat, a také aby zjistili, jaká je dostupnost zdravotní péče v jiných částech světa. Dále bylo naším cílem pomoci těm dětem, které v životě neměly tolik štěstí a jsou limitovány různými zdravotními hendikepy. V rámci aktivit jsme pro žáky připravili workshopy o zdravém stravování a první pomoci, dále proběhly výukové lekce o zdravotní péči v rozvojových zemích a přístupu k vodě. Vyhlašovali jsme také výzvy, do kterých se zapojovali žáci i vyučující: Vrcholy a vrcholky (turistika), Baking challenge (společné pečení), Jsme dobrá parta? (výtvarná výzva pro třídní kolektivy – vztahy mezi žáky, co máme společného…), Rozhýbej se před létem (soutěž ve skákání přes švihadlo). Vyvrcholením našich aktivit byl charitativní běh s názvem„ Běh pro dobrou věc,“ který se uskutečnil 27. 5. 2023. Rozhodli jsme se spojit příjemné s užitečným a prostřednictvím sportu, pomoci zdravotně znevýhodněným dětem. Výtěžek byl tedy věnován obecně prospěšné společnosti Život dětem, se kterou už dlouhodobě spolupracujeme v rámci školního parlamentu.

Školní rok 2021/2022

Hrabovský swap

Cílem naší akce Hrabovský swap bylo nejen uspořádat swap oblečení, ale také upozornit rodiče našich žáků a místní veřejnost na sociální a environmentální problémy spojené s produkcí oděvů a možnosti, jak je můžeme sami zodpovědnou spotřebou ovlivnit. Součástí akce bylo promítání filmu: „Co se nenosí“ na téma upcyklace s následnou reflexí a interaktivní přednáškou, kterou pro nás zorganizovali partneři akce z Centra cirkulární módy v Ostravě. První společnou akcí bylo focení v oblečení naruby s hashtagem: #whomademyclothes, kterým jsme se chtěli připojit k mezinárodní iniciativě Fashion Revolution. Fotky jsme sdíleli na webových stránkách školy a v galerii školy jsme z nich vytvořili výstavu. Dále jsme vyhlásili výtvarnou soutěž: Rychlá/ udržitelná móda. Žákovskými výtvárnými prácemi jsme vyzdobili prostory, v nichž naše komunitní akce probíhala. S týmem Světové školy jsme se dne 22. 4. 2022 zúčastnili festivalu udržitelné módy Refashion v Ostravě, kde jsme zhlédli ukázky tradičních textilních technik, řemesel a dílen a  zapojili jsme se do doprovodných programů v podobě různých workshopů. Vyvrcholením byla naše komunitní akce: Hrabovský swap.