Základní škola Osmička, z. ú.

Koordinátor
ThDr. Lenka Selčanová
Vedení školy
Mgr. Barbora Rajchlová
Certifikát
Certifikát bude udělen v roce 2024.

Naším cílem je učení v souvislostech. Aktivně se zabýváme environmentálními tématy, škola je zapojena do mezinárodního programu Ekoškola (aktuálně máme stříbrný certifikát). Školní žákovská organizace je Ekotým, který aktivně vytváří prostor pro komunitní setkávání.

Vyučujeme se v měsíčních tématech – integrovaně tematická výuka. Používáme projektovou výuku. Globální témata vyučujeme v souvislostech – průřezově procházejí ostatními předměty. Naše škola se zaměřuje na místně zakotvené učení. Spolupracuje s Ekocentry a pořádá komunitní akce. Globální témata průřezově vyučuje ve všech ročnících, škole se chce aktivně zapojit v tvorbě našeho okolí a naší budoucnosti