Základní škola M. C. Sklodowské a Mateřská škola Jáchymov

Koordinátor
Martin Koky
Vedení školy
Drahuše Nováková
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2014

Naše škola je výjimečná svou orientací na inkluzivní vzdělávání, empatickým a připraveným sborem, rozsáhlým systémem podpůrných služeb a širokou nabídkou zájmových aktivit.

GRV realizujeme prostřednictvím výrazné podpory boje proti všem formám sociálního vyloučení, přímou podporou aktivit neziskových organizací a environmentální oblasti.

Světová škola pro nás znamená jednoznačnou deklaraci toho, že pro nejsou globální problémy lidstva pouze slovním spojením, chceme se podílet na jejich řešení.