Základní škola logopedická Ostrava

Koordinátor
Lenka Zajícová
Vedení školy
Mgr. René Macháč
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2018 do roku 2020.

2017/18:

Cesta čokolády

Projekt byl zaměřen na přiblížení problematiky konvenční a Fair trade produkce kakaa a výroby čokolády. Během projektu se žáci seznámili jak s teoretickými informacemi týkajícími se Fair trade a produkce kakaových bobů, tak s praktickou výrobou čokolády.

2018/19

Den hmyzu

Obec Hrabová, kde se nachází naše škola, si jako okrajová část města Ostravy stále udržuje svůj venkovský charakter. Právě to je ale v posledních letech důvodem, proč Hrabovou vyhledává řada lidí pro stavbu svých rodinných domů. Doposud volná příroda, která tvořila velkou část území obce, se začíná proměňovat stavební parcely a zahrady nově stavěných domů. Stejně jako ve zbytku světa tak ubývá životního prostoru pro hmyz.

Cílem akce bylo široké veřejnosti představit význam hmyzu přírodě a nabídnout řešení, která i na upravených zahradách poskytnou hmyzu potřebný životní prostor. Tyto aktivity směřují k zlepšení životního prostředí lokálního hmyzu.

Během jara vyráběli žáci 7. – 9. ročníků rámy na hmyzí domky a získávali materiál, který se použil při jejich dotváření během workshopu. Žáci 9. ročníků zajišťovali propagaci – roznos letáků do institucí, kontakt obecní samosprávy. Během samotného hmyzího dne pak žáci zajišťovali personální zajištění stanovišť, kde probíhaly jednotlivé aktivity akce: stanoviště výroby hmyzích domků, malování na obličej, stanoviště výroby krmítek pro motýly, obsluha ohniště…

Akce se zúčastnilo více než 150 návštěvníků. Úspěch akce překonal naše očekávání. Během první hodiny akce návštěvníci dotvořili a odnesli všechny připravené hmyzí domky a zaplnili zahradu školy pro připravené besedy. Příští rok bychom akci rádi zopakovali s rozšířenou paletou aktivit, které by umožnily zapojená dalších skupin žáků – nové aktivity by směřovaly k praktickým ukázkám zakládání motýlí louky či kooperaci s žáky, kteří rozvíjejí své schopnosti drobného podnikání při zakládání bylinkových truhlíků určených k prodeji.