Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín

Koordinátor
Mgr. et. Mgr. Darina Caloňová, Ph.D.
Vedení školy
Mgr. Robin Pospěch
Webové stránky
Certifikát
Škola získala titul Světová škola v roce 2023.
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků a ICT, též u nás od 1. třídy pracujeme s programem CLILL. Jsme zapojeni do mnoha tuzemských i mezinárodních projektů a naši žáci jednou za 2 roky vyjíždějí do Německa, kde máme partnerskou školu. Naši učitelé se pravidelně účastní programu Erasmus a vzdělávají se.
 
Globální témata se v průběhu roku objevují v mnoha podobách, ať už je to třeba tradiční projektový den Den Země, Den jazyků nebo pozvání externistů do naší školy. Témata jsou zařazována v průběhu celého roku, přičemž spolupráce je podporována mezipředmětově, často zážitkovou metodou.
 
Jsme školou, která ráda přijímá nové výzvy a jednou z nich je také projekt Světová škola. S radostí zapojujeme ekologická témata napříč výukovými předměty, přesto vnímáme potřebu zvýšit zájem žáků o globální problematiku světa a jejich aktivní účast v něm.

Školní rok 2022/2023

Základní škola Alšova v Kopřivnici si vybrala jako téma své místní akce lidská práva. Během školního roku se tématem zabývali ve výuce i mimo ni – během projektového dnu se zaměřili na porušování lidských práv v souvislosti s válkou na Ukrajině, uspořádali sbírku ručníků pro lidi bez domova, potěšili seniory v domově s pečovatelskou službou vánočními dárky, pomohli naštípat dříví pro komunitní ohniště u skautského centra. Díky těmto akcím pochopili význam rozmanitosti lidských práv a důležitosti jejich respektování a dodržování. Dne 9. 5. jejich celoroční snažení vyústilo vernisáží žákovských plakátů na téma lidských práv v budově kopřivnické radnice.