Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín

Koordinátor
Darina Caloňová
Vedení školy
Robin Pospěch
Webové stránky
Certifikát
Škola usiluje o certifikát ve školním roce 2022/2023.
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků a ICT, též u nás od 1. třídy pracujeme s programem CLILL. Jsme zapojeni do mnoha tuzemských i mezinárodních projektů a naši žáci jednou za 2 roky vyjíždějí do Německa, kde máme partnerskou školu. Naši učitelé se pravidelně účastní programu Erasmus a vzdělávají se.
 
Globální témata se v průběhu roku objevují v mnoha podobách, ať už je to třeba tradiční projektový den Den Země, Den jazyků nebo pozvání externistů do naší školy. Témata jsou zařazována v průběhu celého roku, přičemž spolupráce je podporována mezipředmětově, často zážitkovou metodou.
 
Jsme školou, která ráda přijímá nové výzvy a jednou z nich je také projekt Světová škola. S radostí zapojujeme ekologická témata napříč výukovými předměty, přesto
vnímáme potřebu zvýšit zájem žáků o globální problematiku světa a jejich aktivní účast v něm.