Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice

Vedení školy
Mgr. Vlasta Geryková
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2012 do roku 2023.

Naše škola je výjimečná propojením Světové školy, Ekoškoly a Etické školy, jejichž tituly je škola držitelkou.  Tyto jednotlivé projekty se navzájem prolínají nejen ve výuce, ale i v mimoškolní činnosti a celém životě školy, ve spolupráci s rodiči, ve vytváření přitažlivé výuky pro žáky při využití netradičních metod a forem vzdělávání, prožitkových aktivit, zajímavých metodických materiálů, dokumentárních filmů, názorných pomůcek a každoročním zapojením školy do zajímavých projektů nejen s tématikou všech průřezových témat, ale především když je propojena teorie s praxí.

K realizaci globálních témat máme vytvořeny samostatné předměty Multikulturní výchova (9. roč.)         a Ochrana životního prostředí (8. roč.). Globální témata jsou však zařazena i do ostatních vyučovacích předmětů a prolínají mnoha akcemi i celým životem školy – např. Filmová kavárna, Křeslo pro hosta, Týden globálního vzdělávání, Seznamte se s Fair Trade, Týden zdraví ve škole, Mezinárodní seznamka, soutěž pro školy Zdravíčko, Děti přírodě – příroda dětem a mnohé další.

Škola se uchází o titul Světová škola, protože tím chce zúročit své dlouhodobé a kvalitní aktivity na poli globální a rozvojové výchovy, kterou provádíme se žáky, kdy mnozí z nich jsou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Chceme být školou respektu, tolerance, školou otevřenou, bezpečnou, etickou, blízkou přírodě, školou pro praktický život. Chceme být školou „s místem pro všechny“, kterou přijmou za svou všechny děti, jejich rodiče i komunita, a které nejsou lhostejné globální problémy, které trápí celou naši Zemi.  Neboť jen taková je škola „světová“.

2017/18:

Zdravíčko

Cílem akce bylo prostřednictvím vědomostně dovednostní soutěže ZDRAVÍČKO 2018 – Mezinárodní seznamka“ prezentovat zapojeným žákům i pedagogům ze škol 3 krajů (Moravskoslezského, Olomouckého a Jihomoravského) tématiku Fair Trade (Spravedlivý obchod), které se naše škola v rámci Světové školy dlouhodobě věnuje.

V rámci „ZDRAVÍČKA 2018 – Mezinárodní seznamka“ byla tedy uspořádána i vzdělávací část „SEZNAMTE SE S FAIR TRADE“ pro všechny zúčastněné žáky, pedagogy, hosty s prezentací žáků o tématice Fair Trade, seznámení s historií a principy Fair Trade, s ochutnávkami fairtradových potravin, nápojů, s výstavkami rukodělných fairtradových výrobků, fairtradových potravin a následným testem pro účastníky o fairtradové balíčky.

V rámci soutěže potom byla celá akce doplněna o některá související témata především z multikulturní oblasti: 

  • příprava zdravého pokrmu – tvorba vlajky vybraného státu
  •  tvorba účesů jiných kultur, národů jednotlivých světadílů
  • ,,Kdo si hraje, nezlobí“ – hry dětí celého světa

Dále byla součástí akce i doprovodná soutěž:  „MEZINÁRODNÍ  MŇAMKA“(sladká, slaná, jiná) z některého světadílu,kterou školy přivezly hotovou s sebou. Družstva si v klubech také připravila na flipy zajímavou prezentaci o zemi, ze které pokrm pochází (zvyky, tradice, kultura, odlišnosti stolování atd.). Součástí akce bylo i další společné „světové seznamování“(kultura, zvyky, tance), kulturní vystoupení žáků naší školy, ukázky mezinárodních tanců (country tance, romské tance, bambusový vietnamský tanec Muá Sap, řecký tanec) a společný tanec všech přítomných.

2018/19

ZDRAVÍČKO  2019

Cílem akce bylo prostřednictvím vědomostně dovednostní soutěže ZDRAVÍČKO 2019  prezentovat zapojeným žákům i pedagogům ze škol města i okresu tématiku Fair Trade (Spravedlivý obchod), které se naše škola v rámci Světové školy dlouhodobě věnuje.

V rámci „ZDRAVÍČKA 2019 byla tedy uspořádána i vzdělávací část „SEZNAMTE SE S FAIR TRADE“ pro všechny zúčastněné žáky, pedagogy, hosty s prezentací žáků o tématice Fair Trade, seznámení s historií a principy Fair Trade, s ochutnávkami fairtradových potravin, nápojů, s výstavkami rukodělných fairtradových výrobků, fairtradových potravin a následným testem pro účastníky o fairtradové balíčky.

V rámci soutěže potom byla celá akce doplněna o některá související témata především z multikulturní oblasti: 

  •  tvorba vlajky vybraného státu z připravených surovin
  •  tvorba účesů jiných kultur, národů jednotlivých světadílů
  • ,,Kdo si hraje, nezlobí“ – hry dětí celého světa

Dále byla součástí akce i doprovodná soutěž:  „MEZINÁRODNÍ  MŇAMKA“(sladká, slaná, jiná) z některého světadílu,kterou školy přivezly hotovou s sebou.

Součástí akce bylo i další společné „světové seznamování“- společná zahrání si 2 mezinárodních her všemi účastníky a společný tanec všech přítomných.