ZÁKLADNÍ ŠKOLA DR. EDVARDA BENEŠE

Koordinátor
Mgr. Petra Vlašánková
Vedení školy
Mgr. Martin Střelec
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2015 do roku 2022.

Naše škola leží v okrajové části Prahy. Chodí do ní více než 800 žáků a stále se rozrůstá. Nejsme školou nijak profilovanou, ale nabízíme vše v profilové kvalitě.

S globálními tématy se u nás setkáváme v mnoha předmětech, např. v přírodopisu, zeměpisu, občanské a environmentální výchově. Jsme zapojení do různých projektů, jako jsou La Ngonpo, Ekoškola, Litter Less aj. Třikrát ročně pořádáme projektové dny, kde se globální tematika také často objevuje.

Jsme aktivní škola, která ráda přijímá nové výzvy. Tou je pro nás i projekt Světová škola. Těšíme se na rozšíření našich znalostí a dovedností při propojování lokálních problémů s těmi globálními.

2014/2015:

Zvýšený nárůst obézních dětí na naší škole versus podvýživa dětí v rozvojových zemích

Žáci ZŠ Dr. Edvarda Beneše se rozhodli formou sportovní akce informovat děti z místních MŠ o problematice nerovnoměrné distribuce potravin a problematice hladu a podvýživy. Jejich akce navíc měla u žáků podpořit schopnost jednoduše komunikovat a představit složitá témata mladším budoucím spolužákům.

Žáci z pátých, šestých a devátých ročníků se rozhodli zabývat problematikou hladu a podvýživy na jedné straně a nárůstu obezity na straně druhé. Po celý školní rok se tímto tématem zabývali v hodinách. Vyvrcholením jejich úsilí byla naučně-sportovní akce, kterou žáci ZŠ připravili pro místní mateřské školky. Pozvání na akci přijaly celkem 3 školky: Něvská, Třeboradice a Čtyřlístek. Na akci dorazilo zhruba 150 dětí. Na deseti stanovištích na školním hřišti byly předškolní děti seznámeny s různými dílčími tématy podvýživy a hladu ve světě. Tyto informace byly vždy propojeny se zábavnou sportovní aktivitou. Na jednom ze stanovišť byly děti seznamovány také s obsahem geolokační hry, kterou žáci ZŠ ve spolupráci s Ústavem informačních studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze vytvořili. Děti si mohly krátce vyzkoušet, jak taková geolokační hra probíhá a jaké dostává hráč skrze aplikaci instrukce. Hra s názvem Duch Čakovic je funkční od června 2015. Cílem vytvoření hry bylo mimo jiné zajímavým způsobem podpořit sportovní aktivitu místních dětí, mládeže i jejich rodičů.

2015/2016:

Plýtvání potravin

Ve školním roce 2015/2016 si žáci vybrali téma: Plýtvání potravin. Při hledání vhodných partnerů jsme kontaktovali některé instituce, které se tímto tématem zabývají. Nakonec jsme zahájili spolupráci s Potravinovou bankou v Praze. Na základě informací a zjišťování, kterého se žáci v průběhu roku účastnili, jsme se snažili spolužáky a rodiče informovat o tom, kolik jídla se ročně ve světě a ČR vyhodí. Oficiální statistiky jsme porovnávali s měřením v našich domácnostech. Vyústěním letošního tématu byla organizace školní potravinové sbírky s názvem „Nevyhazuj, daruj“. Podařilo se vybrat celkem 6 plných banánových krabic jídla, které si odvezla Potravinová banka a přerozdělila jídlo potřebným.

2016/2017:

Zodpovědná spotřeba potravin

V letošním školním roce se budeme snažit dále pokračovat v tématu z minulého roku – Plýtvání potravin. Vybraní žáci navštívili exkurze s tématy: Food Loop a Bez obalu.  Detailněji se zaměříme na celosvětový problém zodpovědné spotřeby potravin a dílčí problémy s tímto související. Pobavíme se o stále rychlejším mizení zemědělských odrůd a rostoucí vzdálenosti mezi zemědělci a spotřebiteli. Upozorníme na zvyšující se spotřebu masa a mléčných produktů a obrovskou spotřebu průmyslově zpracovaných potravin. Lehce se dotkneme problematiky přítomnosti palmového oleje v námi konzumovaných potravin. Po seznámení žáků s těmito tématy děti napadlo letošní cílení naší akce. Budeme se snažit zaměřit na přehlížení sezónnosti potravin. Pokusíme se oslovit alespoň jednoho místní farmáře a majitelku obchůdku zdravé výživy. Společně s nimi se pak domluvíme na společné ochutnávce sezónních produktů a jejich výrobků.

2017/2018

Ohrožená zvířata

Cílem akce bylo zjistit a upozornit veřejnost na příčiny úbytku ohrožených druhů, vytvořit plakáty a poté výstavku pro rodiče na zmiňované téma. Na realizaci se podíleli žáci volitelného předmětu Problémy současného světa. Cílovou skupinou byli rodiče žáků vyššího stupně naší školy. Partnerem byla Dopomoc ZOO Praha, která poskytla informační materiály.

Ze zpětných vazeb od žáků: 

Akce nás velice poučila a uvědomili jsme si, že bychom neměli kosmetikou plýtvat, jelikož kvůli novým poznatkům v tomto oboru zabíjíme tisíce zvířat. Doporučili bychom vám používat kosmetické značky jako například Avon, Mary kay, Yves rocher a také Oriflame, které netestují na zvířatech. 

Realizace projektu nás seznámila s problémem vymírání druhů. Uvědomily jsme si, že na tomto faktu se podílí hodně lidé. Uvědomili jsme si, že i my můžeme tento jev ovlivnit nebo se o to minimálně pokusit.                                                             

2018/19

Plasty ve světě

Cílem bylo seznámit žáky naší školy s problematikou plastů ve světě – s nadměrnou spotřebou plastů a také vytvořit informační plakáty a strom z plastu a poté výstavku pro žáky naší školy na zmiňované téma. Celý školní tým vynášel tříděný odpad do kontejnerů, dělal prezentaci a následně pracoval na plakátech. Navíc 6 žákyň v mezičase vyrábělo plastový strom.