Základní škola a Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí

Koordinátor
Radomír Stupka a Zuzana Ryklová
Vedení školy
Petr Kopřiva
Webové stránky
Certifikát
Škola usiluje o certifikát ve školním roce 2023/2024

Základní škola a Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí je příspěvkovou organizací, která poskytuje základní vzdělání od 1. do 9. ročníku podle Školního vzdělávacího programu „Cesta k poznání“, nabízí 18 tříd, 4 oddělení školní družiny a vlastní jídelnu. Škola má kapacitu 600 žáků.

Jsme sice „obyčejnou“ základní školou v pohraničí severních Čech, přesto se snažíme vzdělávat své žáky netradičně. Na 1. stupni jsou děti vzdělávány v programu Začít spolu, kde se učí samostatně a kriticky myslet, pracovat s chybou, která je přirozenou součást učení a života. Důležité je pro děti bezpečné prostředí, ve kterém mohou svobodně vyjádřit své úspěchy nebo starosti, myšlenky, nápady, zkušenosti a zážitky z cesty za poznáním. Podobným způsobem se snažíme o výuku také na 2. stupni, kde jsme zavedli tandemovou výuku, badatelský přístup, výuku v cizích jazycích i v předmětech jako je občanská výchova, dále kritické myšlení apod. Snažíme se o to, aby se naši žáci učili dovednostem, které jsou v dnešním světě nezbytné, aby dokázali kriticky pracovat s informacemi, samostatně myslet a vyvozovat adekvátní závěry. I proto jsme se přidali do programu Světová škola, protože si myslíme, že je to další způsob, jak naše žáky vést k rozvoji vlastní osobnosti, vnímat a chápat lépe nejen to, co se děje ve světě, ale především kolem nich samotných.