Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace

Koordinátor
Mgr. Petra Štěpková, Mgr. Marie Šírová
Vedení školy
Mgr. Petra Štěpková
Webové stránky
Certifikát
Škola usiluje o certifikát ve školním roce 2023/2024.

Škola leží v srdci malé jihomoravské obce Žatčany. Jedná se o školu malotřídního typu, takže se v rámci výuky i o přestávkách setkávají děti rozdílného věku. Jezdí společně na výlety a podnikají různé akce. Všichni se vzájemně znají a pomáhají si. Jsou jedna velká rodina. Ve škole panuje přátelská atmosféra. 

Globální témata běžně zahrnují do výuky, zejména v prvouce, později ve vlastivědě a přírodovědě, ale i v dalších předmětech (např. na Den Země vytváří tematické pracovní listy v matematice, čtou tematické texty apod.), vytváří projekty a děti samy vytváří úkoly pro další třídy, pravidelně navštěvují Lipku – školské zařízení pro enviromentální vzdělávání Brno, p. o.. V roce 2023 se zúčastnili školy v přírodě, kterou organizovala Lipka (s globálními tématy se zde hojně pracovalo, zejména s tématy souvisejícími s přírodou).  

Proč se škola uchází o titul Světová škola?

„Rádi bychom získali především inspiraci a nové zkušenosti, jak se dá s globálními tématy pracovat. Chtěli bychom svému okolí dát prostřednictvím tohoto titulu vědět, že jako škola nechceme být uzavřeným „vesmírem“, ale že chceme dětem otevírat cestu do světa a ukazovat i život v jiných částech světa, aby se učily, že nikdo nežijeme jen sám pro sebe a že drobný problém je problémem i ostatních, zároveň, že to, co prospívá nám, může mít přínos i pro mnohem více lidí.“

Foto: Žáci 4. třídy mapují výskyt stromů v okolí školy.